Bedrijveninvesteringszones: samen investeren in de publieke ruimte

Naar verwachting treedt op 1 april aanstaande de Experimentenwet Bedrijveninvesteringszones in werking. Deze wet maakt het voor gemeenten mogelijk om op initiatief van ondernemers voor een periode van maximaal vijf jaar in een bepaald gebied een belasting (BIZ-bijdrage) te heffen. De opbrengst van de belasting is bedoeld om extra voorzieningen binnen het gebied, de bedrijveninvesteringszone (BI-zone), te financieren.

Trefwoorden: Tags: Economie