Financiële crisis; achtergronden en gevolgen voor de sector

Anderhalf jaar geleden leek de crisis in de subprime hypotheekmarkt louter een Amerikaans probleem. Inmiddels verkeert de wereldeconomie in de ernstigste economische crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Overheden waren genoodzaakt om de solvabiliteitspositie van banken en verzekeraars te versterken. Het financiële systeem is daarmee gered, maar de problemen zijn daarmee nog lang niet voorbij.

Trefwoorden: Tags: Financiering