Organisatieplaatjes van de concerncontroller

Er bestaat een grote veelvormigheid in de positie van concerncontrollers in gemeenteorganisaties. De behoefte tot ontkokering en betere samenwerking brengt veel gemeenten ertoe de organisatiestructuur onder handen te nemen en als gevolg daarvan ook naar de positie van de concerncontroller te kijken. Tegen die achtergrond worden in dit artikel drie op dit moment veel voorkomende positioneringen van de concerncontroller beschreven.

Trefwoorden: Tags: Organisatie