Toezicht vergt afstand. Woningcorporaties hebben recht op vreemde ogen

Door de bruteringsoperatie in 1995 werden de woningcorporaties zelf verantwoordelijk voor de financiële continuïteit. Het is een misverstand om deze operatie als een privatisering aan te duiden. Ook na de brutering heeft de overheid een legitieme positie in het formuleren van doelen van het woonbeleid. Er zal een kader moeten zijn waarin het publiek belang afgestemd wordt met het maatschappelijk ondernemerschap van de corporaties.

Trefwoorden: Tags: Wonen