Onderwijs Service Groep: 'We bedienen een dynamische markt.'

De afgelopen vijftien jaar verzelfstandigde het merendeel van de besturen van het openbaar onderwijs in Nederland. Onderwijs Service Groep (OSG) vervult een belangrijke publieke taak als professionele administratie- en adviesdienstverlener aan het primair en voortgezet onderwijs.

Trefwoorden: Tags: Onderwijs