Goede onderwijshuisvesting: schot voor open doel

De investering die nodig is om schoolgebouwen te laten voldoen aan de hedendaagse eisen, wordt geschat op EUR 1,6 miljard. Een goede leeromgeving heeft een positieve invloed op de leerprestaties. Er zijn goede mogelijkheden om op korte termijn de kwaliteit drastisch te verbeteren.

Trefwoorden: Tags: Buitenlands betalingsverkeer