Integriteit in het openbaar bestuur

De discussie over integriteit in het openbaar bestuur wordt sinds het integriteitsdebat begin jaren negentig vrijwel onafgebroken gevoerd. Dat de discussie zo lang duurt is op zich merkwaardig. De normen waaraan een werknemer zich dient te houden zijn immers eenvoudig. Een begripsomschrijving die de kern van het openbaar bestuur raakt, verschaft inzicht.

Trefwoorden: Tags: Organisatie