Publieke activa: houden of van de hand doen?

Aan het besluit om al dan niet tot verkoop van activa over te gaan kan een lastige afweging voorafgaan. Wanneer tot verkoop wordt overgegaan, volgt een gecompliceerd proces. Aan de hand van een concrete casestudy wordt inzichtelijk gemaakt met welke zaken rekening moet worden gehouden.

Trefwoorden: Tags: Bankgarantie; Acceptgiro