Recessie en meerjarenbegroting in Haarlem

De recessie die zich in snel tempo heeft gemanifesteerd heeft grote effecten op de activiteiten en de financiƫle positie van de gemeenten en provincies. Hoe de effecten zich zullen manifesteren is moeilijk op voorhand in te schatten. De gemeente Haarlem heeft op basis van drie scenario's de effecten op de lokale situatie verkend en maatregelen in kaart gebracht om de effecten zo veel mogelijk te compenseren.

Trefwoorden: Tags: Financiering