Veel geld vroegtijdig het riool in?

Bij het vaststellen van de tarieven voor de rioolheffing moet worden uitgegaan van kostendekkende tarieven. In de tarieven mag, evenals nu het geval is bij het rioolrecht, ook een bedrag voor toekomstige vervangingsinvesteringen worden opgenomen. De vaag is of dit 'sparen' niet moet worden heroverwogen nu de rioolkosten ook het regenwater en het grondwater gaan betreffen.

Trefwoorden: Tags: Financiering