Alleen waar partijen elkaar vertrouwen, worden gebieden goed ontwikkeld

Habiforum, het kennisnetwerk voor vernieuwend ruimtegebruik, heeft in de afgelopen tien jaar oplossingen voor een beter inrichten van de beschikbare ruimte gestimuleerd. Deze oplossingen varieerden van bouwen boven op bestaande woningen en winkels tot en met energie- en milieuzuinige bedrijventerreinen. Binnenkort verschijnt het tweede praktijkboek over gebiedsontwikkeling, waarin ervaringen en adviezen van een groot aantal professionals zijn samengebundeld.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening