Bevolkingsdaling: geen paniek

De komende decennia daalt de bevolking van meer dan de helft van de gemeenten. Bij velen bestaat de vrees dat krimpgemeenten in financiƫle problemen komen. Dat was echter nooit goed onderzocht, terwijl dat wel kan omdat flink wat gemeenten al aan het krimpen zijn. COELO onderzocht de inkomsten, de uitgaven en de inzet van reserves bij krimpgemeenten en niet-krimpende gemeenten en vond nog geen aanwijzingen dat bevolkingskrimp voor gemeenten tot financiƫle problemen leidt. Wel komt duidelijk uit de analyse naar voren dat krimpgemeenten onderling sterk verschillen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie