De lessen van een jaar Grondexploitatiewet

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Onderdeel hiervan is de invoering van de Grondexploitatiewet. Deze wet moet meer rechtszekerheid bieden voor kostenverhaal bij de realisatie van grondexploitaties, zowel voor de lokale overheden, de burgers als de projectontwikkelaars. Na een jaar is het tijd voor een tussenstand.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening