Maak periodiek onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid toekomstgericht

Sinds 2004 moeten gemeenten en provincies verplicht periodiek zelfonderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college (respectievelijk gedeputeerde staten) gevoerde bestuur. In een recente brief aan de Tweede Kamer stelt de staatsecretaris dat de wettelijke verplichting om dit periodiek onderzoek te doen, geschrapt kan worden. Het instrument zou geen wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de controle van de raad op het college.

Trefwoorden: Tags: Financiering