Naar een evenwichtig arrangement tussen Staat en woningcorporaties

Medio juni zond minister Van der Laan een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij zijn standpunten voor de inrichting van het corporatiestelsel ontvouwde. In de brief worden vrijwel alle actuele beleidsthema's rond de corporatiesector belicht en gecombineerd tot een samenhangende visie op het toekomstig functioneren van de sector.

Trefwoorden: Tags: Wonen