De lokale duurzaamheidsmeter verdient bredere invoering

Op 9 september 2009 huldigde de minister van BZK de zes meest duurzame gemeenten van Nederland. Ruim 130 gemeenten hadden de vragenlijsten ingevuld. Gezien de prioriteit die het Rijk stelt over het verduurzamen van de bedrijfsvoering stelt de deelname teleur.

Trefwoorden: Tags: Organisatie

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.