De toegevoegde waarde van benchmarking voor publieke organisaties

Steeds meer publieke organisaties doen onderling aan benchmarking. De verwachting is dat deze trend zich doorzet en dat in de toekomst de rol van benchmarking bij het besturen van publieke organisaties, niet meer valt weg te denken. Benchmarking kan ook bij het optimaliseren van specifieke werkprocessen binnen de organisatie een belangrijk hulpmiddel zijn.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Organisatie