Het financiële toekomstperspectief voor de gemeenten

De financiële crisis leidt tot onzekerheid over de ontwikkeling van allerlei grote geldstromen die voor de gemeenten van belang zijn, zoals de uitkeringen uit het gemeentefonds, de opbrengst van leges en belastingen, en de kosten van de bijstand. Daar staat tegenover dat gemeenten juist zekerheid willen hebben om hun meerjarenbegroting op te kunnen stellen. Voor de jaren 2010 en 2011 is er stabilisatie, maar voor de jaren na 2011 wordt geen enkele indicatie meer gegeven.

Trefwoorden: Tags: Organisatie