Sturing geven aan bedrijventerreinen: Rijk, provincies en gemeenten ondertekenen convenant

Ongebreidelde groei voorkomen en ruimte efficiƫnter gebruiken. Dat beogen rijk, provincies en gemeenten met de ondertekening van het convenant bedrijventerreinen. Beter plannen, herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en regionale samenwerking zijn belangrijke pijlers onder het akkoord waar het Kabinet volgende maand over beslist.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.