Cocreatie met partijen uit civil society: meer bereiken met minder geld

De rol van de overheid verandert. De overheid is namelijk niet meer vanzelfsprekend (probleem-)eigenaar van maatschappelijke vraagstukken. Gezocht moet worden naar meer samenwerking voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken met private partijen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie