Naar een integrale hervorming van de woningmarkt

De SER-commisie levert een zelfstandige bijdrage aan de discussie over het fiscale beleid inzake het eigenwoningbezit en het volkshuisvestingsbeleid. Hierbij een samenvatting van het rapport.

Trefwoorden: Tags: Wonen

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.