Slimmer beleid maken: minder reflexen meer effect

In gemeenten vindt de discussie plaats over het terugdringen van regels en het afschaffen van dikke beleidsnota's. Met andere woorden de behoefte aan een efficiente beleidsfunctie wordt steeds groter. Hoe kan het slimmer en effectiever worden aangepakt?

Trefwoorden: Tags: Organisatie