Verschraling cultureel erfgoed ligt op de loer

Gemeenten moeten vanaf volgend jaar bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening houden met cultuurhistorische waarden. Maar gemeenten missen nog de kennis en capaciteit waardoor gevreesd moet worden voor verschraling van het cultureel erfgoed. En dat terwijl de overheid iedere euro voor monumentenzorg ruimschoots terugverdient.

Trefwoorden: Tags: kunst en cultuur; Ruimtelijke ordening