Financiering energie-natuurparken onder de loep

Een landgoed of agrarische grond transformeren tot een recreatief verblijfsgebied dat bovendien groene stroom produceert. Diverse gemeenten in het land hebben zulke grootschalige 'geïntegreerde landschapsparken' op stapel staan en andere hebben er plannen voor. Caspar Boendermaker, specialist duurzaamheid bij BNG Bank, spreekt van een 'hele mooie ontwikkeling'. Met zijn team kijkt hij naar mogelijkheden voor het (mee)financieren van zulke energie-natuurparken, als nieuwe loot aan de stam van duurzame projecten waaraan leningen worden verstrekt.

Een mooi voorbeeld van een geïntegreerd landschapspark noemt Boendermaker het project waar de gemeente Bergen ten noorden van Venlo aan werkt. Het betreft het 400 hectare grote Energielandgoed Wells Meer, waar straks duurzame energie wordt opgewekt, met bijvoorbeeld zonnepanelen, biomassateelt en windturbines, in combinatie met natuurschoon en wandel- en fietsroutes. De gemeente Bergen wil met het project een grote stap zetten in haar ambitie de eerste energieonafhankelijke gemeente van Limburg te worden.

Meedenken

Boendermaker verduidelijkt dat BNG Bank nu alleen meedenkt met de Limburgse gemeente over welk deel van de financiering BNG Bank straks eventueel voor zijn rekening zou kunnen nemen. 'Onze kerntaak is natuurlijk financiering van de publieke sector. De bank is vaak betrokken bij het financieren van de aankoop van grond door gemeenten. De financiering van investeringen in hernieuwbare energie rekenen we ook tot ons takenpakket. Zeker zolang daar significante geldstromen vanuit de overheid (SDE-subsidies) mee gemoeid zijn. Bij die geïntegreerde landschapsparkprojecten is dat vaak het geval, dus het kan best dat we het Wells Meer-project straks mee gaan financieren. Daar sparren we nu over met die gemeente.'

Met de realisering van een park als Wells Meer kan - gespreid over een aantal jaren - een investering zijn gemoeid van wel honderd miljoen euro, geeft Boendermaker aan. Behalve dat er in het Limburgse park straks hernieuwbare energie wordt opgewekt, wordt er ingezet op twintig procent besparing van energieverbruik en op dertig procent kleinschalige opwekking en innovaties. Bedrijven uit de gemeente Bergen kunnen meedoen bij de ontwikkeling van het landgoed. En de aanleg zal direct werkgelegenheid opleveren.

Er wordt ingezet op twintig procent besparing van energieverbruik en op dertig procent kleinschalige opwekking en innovaties

Bovendien zullen de opbrengsten die straks voortkomen uit het landgoed maximaal worden ingezet voor het maatschappelijk belang van de gemeente. Bijvoorbeeld door bedrijven te ondersteunen bij het behalen van hun energiedoelstellingen. Maar ook door het verstrekken van subsidies aan initiatieven die bijdragen aan de gemeentelijke energiedoelstellingen. Het project past daarmee ook goed in de manier waarop BNG Bank naar duurzaamheid kijkt: 'Voor ons houdt duurzaamheid in de verbetering van drie hoofdfactoren: ecologisch, economisch en sociaal-cultureel. In plaats van sec naar de energietransitie kijken wij dus veel breder.'

Financiering in de lift

De financiering van duurzame energieprojecten zit door de energietransitie flink in de lift bij BNG Bank. Verstrekte de bank vorig jaar voor 300 miljoen euro aan leningen aan 'groene' projecten, inmiddels stijgt dit bedrag richting de 500 miljoen euro, legt Boendermaker uit. 'Zowel in wind- en zonneparken als in biomassacentrales- en geothermieprojecten wordt nu veel geïnvesteerd, dus daar groeien wij op dit moment ook hard in.'

Hij benadrukt dat de hierboven genoemde 300 miljoen euro (exclusief de energietransitie financieringsfaciliteit van 100 miljoen euro) uitsluitend de financiering van hernieuwbare energieprojecten betreft. Terwijl negentig procent van het geld dat de bank uitleent, leningen betreft rechtstreeks aan de (semi)publieke sector, zoals gemeenten, woningcorporaties, ziekenhuizen en universiteiten. 'Die maatschappelijke organisaties zijn vaak al behoorlijk ver met het investeren in verduurzaming. Die financiering heeft dus ook vaak een verduurzamingseffect, maar zulke leningen zijn niet meegeteld in die 300 miljoen euro.'

Maatschappelijke organisaties zijn vaak al behoorlijk ver met het investeren in verduurzaming

Green Bonds

De meest duurzame gemeenten en woningcorporaties financiert BNG Bank met geld dat de bank met de uitgifte van Green Bonds (duurzame obligaties) 'ophaalt' bij kapitaalverstrekkers zoals institutionele beleggers. Welke gemeenten en corporaties dat zijn, bepaalt de bank jaarlijks aan de hand van de door Telos (centrum voor duurzame ontwikkeling van de Universiteit van Tilburg) opgestelde duurzaamheidsscore. Boendermaker stelt bij pensioenfondsen een groeiende interesse vast om te beleggen in Green Bonds: 'Beleggers zoeken ook naar mogelijkheden om hun portefeuille te verduurzamen, al nemen ze vooralsnog geen genoegen met een iets lager rendement. De verwachting is  dat dit de komende jaren gaat veranderen.'

Maatschappelijk Vastgoed Scan

Terugkomend op de geïntegreerde landschapsparken benadrukt Boendermaker nogmaals het nut van deze nieuwe ontwikkeling. Maar wel met de kanttekening dat deze niet moet afleiden van de noodzaak om bij verduurzaming allereerst het gebruik van energie zoveel mogelijk te beperken. BNG Bank ontwikkelde de Maatschappelijk Vastgoed Scan om gemeenten te helpen energie te besparen in bestaande gebouwen. De scan biedt op basis van een postcode en huisnummer snel een eerste inzicht in het energieverbruik van een gebouw, in wat het maken van labelstappen kost, en in hoe snel je die investering in bijvoorbeeld dubbel glas of isolatie van wanden en vloeren terugverdient. Boendermaker: 'We hebben in de scan nu zo'n 1,5 miljard vierkante meter maatschappelijk vastgoed staan. Dat toont dat al heel wat gemeenten met energiebesparing aan de slag zijn. Het liefst zien we dat alle gemeenten dat doen, zodat er nog veel meer m2 maatschappelijk vastgoed met behulp van de maatschappelijk vastgoed scan worden geanalyseerd.'

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid