KNOOP verlost gemeente van connectie-spaghetti

"Een film thuis kijken doe je nu online op Netflix, daar hoef je niet meer eerst voor naar een videotheek. Zo werkt het ook met KNOOP: dit omvat een gegevensmagazijn in de cloud, zodat deelnemers de gegevens niet meer zelf hoeven op te slaan (op meerdere plekken)." Dolf de Rooij, Teamleider Basis-informatie bij Gemeente Amstelveen, heeft niet veel woorden nodig om het nut van KNOOP uit te leggen.

"Het bevrijdt gemeenten van de spaghetti van lijntjes met basisregistraties", vult Chris Veenstra, Teamleider Kennis- en Gegevensdiensten van DataLand aan. Beiden gaven tekst en uitleg over KNOOP, 'gemeentelijk knooppunt voor objectgegevens', op de bijeenkomst 'Objectgegevens op een presenteerblaadje' onlangs in Amstelveen.

Overzichtelijk landschap

De presentatie in Amstelveen was een van de zeven regiobijeenkomsten die DataLand, gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt, dit najaar verzorgt waarin diverse overheden laten zien hoe ze KNOOP inzetten in hun dagelijkse praktijk.

"Het maakt je landschap van connecties met de basisregistraties een stuk overzichtelijker. Je bent als gemeente af van al die losse registraties die er beschikbaar zijn via de landelijke voorzieningen zoals van het kadaster, de WOZ en de BAG". Zo verduidelijkte De Rooij het belangrijkste voordeel van KNOOP voor een zaal met databeheerders en informatiemedewerkers van gemeenten en omgevings-diensten, veiligheidsregio’s en waterschappen, met wie gemeentelijke gegevens ook steeds meer worden gedeeld.

Hoop gedoe

"De informatievoorziening vanuit de basisregistraties over gemeentegrenzen heen levert een hoop gedoe op. Daar zijn de landelijke voorzieningen niet op ingericht." Zo lichtte De Rooij het voordeel van KNOOP voor samenwerkingsverbanden toe. Zelf heeft Amstelveen een belastingsamenwerking met zes buurgemeenten. "Als we gebruik willen maken van een basisregistratie, moeten we daar zes keer contact mee zoeken omdat die landelijke voorzieningen dus niet met elkaar 'praten'. Met KNOOP hoeven we maar één connectie te maken, want dat zet alles bij elkaar in een database. Je hebt dus direct toegang tot alles, behalve tot persoonsgegevens want KNOOP is vooral een objectenregistratie."

Kritische gebruiker

De gemeente Amstelveen werkt al sinds 2013 met KNOOP en is daarmee een van de eerste gebruikers van dit 'gegevensmagazijn in de cloud'. "Je hoeft al die data niet zelf allemaal meer binnen te halen, wat een hoop handwerk bespaart en ook beschermt tegen datalekken en hacking", somt De Rooij nog een paar voordelen van het portaal op.

Het is natuurlijk een flinke stap dat je de informatievoorziening waar veel van je processen dagelijks van afhankelijk zijn, overlaat aan een derde

Maar hij is ook een 'kritische gebruiker': "Het is natuurlijk een flinke stap dat je de informatievoorziening waar veel van je processen dagelijks van afhankelijk zijn, overlaat aan een derde. Daar moet je met elkaar goede afspraken over maken. Gegevens moeten op een betrouwbare manier beschikbaar zijn, maar die uptime van zeg 99,9 procent is er nu nog niet. Bijvoorbeeld als ze onderhoud plegen op het systeem. Maar bij professioneel werken hoort dat het 24/7 beschikbaar is, dus de robuustheid van het systeem moet nog beter. Op korte termijn hopen we daar afspraken over te maken in een service level agreement."

Robuustheid moet beter

Chris Veenstra van DataLand beaamde op de bijeenkomst in Amstelveen dat de robuustheid van KNOOP nog beter moet. Hij benadrukte dat daar hard aan wordt gewerkt, ook om het portaal klaar te maken voor de aansluiting van nog veel meer gebruikers. Op dit moment maken vijfentwintig gemeenten gebruik van KNOOP. Veenstra gaf aan dat daar binnenkort nog negen omgevingsdiensten bij komen.

Trefwoorden: Tags: