Kopij

Kopij voor B&G kunt u mailen aan de redactie. Hieronder ziet u de criteria waaraan een artikel moet voldoen.

B&G biedt de stakeholders van BNG Bank een podium voor relevante beleidszaken. Het discussieplatform richt zich op bestuurders en stafmedewerkers binnen de publieke sector inclusief woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Daarnaast richt B&G zich op het management en beleidsmedewerkers van regelgevers en toezichthouders.

B&G biedt actuele vakinhoudelijke informatie met diepgang en kwaliteit, een gevarieerd aanbod van onderwerpen, beschreven vanuit een praktische invalshoek.

Richtlijnen

  • Houd een omvang van maximaal 1.200 tot 1.800 woorden aan;
  • Gebruik een korte, pakkende titel (maximaal 45 tekens);
  • Gebruik een prikkelend intro (maximaal 50 woorden) met hierin doel en opzet;
  • Gebruik witregels en korte tussenkopjes om de tekst te structureren;
  • Voeg praktische voorbeelden toe;
  • Schrijf actief, vermijd de lijdende vorm;
  • Vermijd voetnoten en literatuurverwijzingen. Indien toch noodzakelijk, verwijs dan met een link naar de betreffende website;
  • Vermijd afkortingen, buitenlandse termen en vakjargon;
  • Relevante grafieken en figuren voorzien van een kop, toelichting en bronvermelding;
  • Foto's aanleveren in .PNG of .JPG en bij voorkeur op liggend formaat.

Streamers
U kunt 2 à 3 streamers toevoegen in uw artikel. Een streamer (9-12 woorden) is een relevante, spraakmakende zin die wat groter afgebeeld staat in de buurt van de betreffende tekst.

Procedure
De redactie beoordeelt uw artikel. Eventueel komen nog aanvullende wensen of commentaren naar voren en wordt het na akkoord op B&G gepubliceerd. Of wij besluiten om uw artikel niet te plaatsen.

BNG Bank krijgt het uitgaverecht van het artikel in de opgenomen vorm en het auteursrecht blijft bij de auteur. De redactie gaat ervan uit dat met publicatie van het artikel geen rechten van derden worden geschonden.  

Aanleveren
Mail uw artikel naar de B&G-redactie. Voeg eventuele figuren en grafieken in aparte bestanden toe en geef in de tekst aan waar ze (ongeveer) moeten komen. Werk zo min mogelijk met geavanceerde sjablonen of automatische opmaak; dit verdwijnt in onze opmaak. Vermeld bij het artikel uw voor- en achternaam, eventueel uw bedrijf en functie of op welke titel u dit artikel schrijft.

Vragen?
Neem contact op met Marieke Dekkers of Robert Bakker.
Telefoon: 070 - 3750 816.