Zorgopdekaart.nl brengt langer thuis wonen in beeld

Na de afschaffing van het bouwregime in de zorg in 2009 en door de veranderingen in de zorg waardoor mensen langer thuis wonen, is investeren in zorgvastgoed steeds risicovoller. De nieuwe website Zorgopdekaart.nl biedt feitelijke informatie over de veranderende zorg in ruimtelijke context.

De geleidelijke afschaffing van de nacalculatie in periode 2012 tot en met 2017 gaat vanaf 2015 gepaard met een criterium voor toegang tot de langdurige zorg: voor nieuwe cliënten is dit voorbehouden aan mensen die zijn aangewezen op continue en intensieve zorg. Dit leidt op termijn tot een (flinke) daling van de vraag naar verblijf in het verzorgingshuis. Deze veranderingen hebben gevolgen voor het zorgvastgoed. Om deze veranderingen letterlijk in kaart te brengen, heeft het ministerie van VWS de website Zorgopdekaart.nl ontwikkeld.

Zorgopdekaart.nl geeft meer inzicht in de financiële consequenties van de genomen maatregelen. De interactieve kaart is een koppeling van openbare databronnen met het overzicht van een ruimtelijke kaart. De geografische component zorgt voor een overzichtelijke presentatie van de informatie. De kern is de interactieve kaart van Nederland die concerns, locaties en indelingen in gemeenten, zorgkantoorregio's en Wmo(sub)regio's samenbrengt.

Zorgopdekaart.nl levert cijfers en regionale beelden aan de hand waarvan partners in de regio het gesprek met elkaar kunnen voeren Wat de NMA zou toestaan aan overleg in de regio heeft soms tot verwarring geleid. In gesprek gaan met elkaar mag, maar niet de koek onderling verdelen door afspraken of partijen van de markt afhouden. De interactieve kaart koppelt bijvoorbeeld demografie en (zorg)- vraag, bekostiging en verzorgingshuisappartementen met bouwjaren en toekomstige gebruiksmogelijkheden aan elkaar. Dit geeft inzicht in de ongedekte restschuld op regioniveau en in de bestemmingsmogelijkheden van verzorgingshuizen. Deze informatie biedt zorgkantoren, gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties, financiers en belangenorganisaties van cliënten houvast in hun gesprekken over de transitie van zorg in de regio. Meerjarige duidelijkheid voor spelers in de zorg komt die transitie ten goede.

Openbare data
Zorgopdekaart.nl is opgebouwd uit openbare data zoals gegevens uit jaarverslagen en openbare kwaliteitsdata. Met de kaart kunt u eenvoudig zelf vergelijkingen maken. Bijvoorbeeld naar zorg-zwaartepakketten van gemeenten of financiële positie van instellingen. Ook zijn er kant-en-klare benchmark-rapportages over concerns in de ouderenzorg beschikbaarDe benchmark-rapportages zijn gemaakt door Celsius, Academie voor betaalbare zorg, opgericht in samenwerking tussen het ministerie van VWS en het UMC St. Radboud/IQ Healthcare.

In de toekomst zullen steeds meer openbare data worden toegevoegd. TNO en het ministerie van VWS zullen de site regelmatig bijwerken met nieuwe data en uitbreiden met functionaliteit. Zorgopdekaart.nl werkt intuïtief. De beste manier om de mogelijk- heden te leren kennen, is ermee aan de slag te gaan. Ideeën en suggesties voor verbetering van de site zijn van harte welkom.

Trefwoorden: Tags: