BNG Bank Lang Leve Kunstprijs

Nederlandse steden strijden met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen en met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Ze stelt daarom een prijs ter waarde van 20.000 euro ter beschikking.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Jury

Een deskundige jury, onder leiding van Hedy d'Ancona, beoordeelt welke stad zich uiteindelijk als beste Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. Zij bezoeken van elke stad hun manifestatie.

2017: als eerste ontving Amsterdam de prijs. 

2018: de prijs wordt op 8 oktober 2018 in Schouwburg Odeon in Zwolle aan een van de deelnemende steden uitgereikt: Emmen, Deventer, Doetinchem, Groningen en Utrecht. In april en eind mei waren hun manifestaties te bezoeken.

De prijs wordt in het najaar 2019 voor de derde keer uitgereikt.

Amsterdam, winnaar Lang Leve de Kunstprijs 2017 Logo Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren. Met het programma 'Age Friendly Cultural Cities' moedigt het Fonds de komende jaren (2017-2020) steden aan om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren. Ze werkt samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het cultuur- en Wmo-beleid.
Trefwoorden: Tags: Cultuur; Cultuurfonds
Yes

 Content Query