BNG Bank Lang Leve Kunstprijs

Nederlandse steden strijden met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen en met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Het fonds stelt daarom een prijs ter waarde van 20.000 euro ter beschikking.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
Een deskundige jury, onder leiding van Hedy d'Ancona, beoordeelt welke stad zich uiteindelijk als beste Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. Zij bezoeken van elke stad hun manifestatie.

Emmen winnaar 2018

De BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2018 is uitgereikt aan Emmen. Deze gemeente heeft zich met partners K&C Drenthe, De Kunstbeweging, Treant Zorggroep, Athomefirst en Welzijn Sedna, het beste als Age Friendly Cultural City ontwikkeld. 

Amsterdam winnaar 2017

In 2017 nam Amsterdam de prijs in onvangst. 
  Emmen, winnaar Lang Leve de Kunstprijs 2018 Logo Fonds voor Cultuurparticipatie

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren. Met het programma 'Age Friendly Cultural Cities' moedigt het Fonds de komende jaren (2017-2020) steden aan om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren. Ze werkt samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het cultuur- en Wmo-beleid.


Trefwoorden: Tags: Cultuurfonds; Cultuur
Yes

 Content Query