Depositogarantiestelsel

  • update:  
  •  
BNG Bank heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kan uw organisatie onder voorwaarden aanspraak maken op het depositogarantiestelsel.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Deze garantieregeling zorgt ervoor dat uw tegoeden bij ons tot een maximum bedrag van EUR 100.000 worden vergoed als de bank niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

In het algemeen vallen alle particuliere rekeninghouders en bedrijven onder het depositogarantiestelsel. Overheden en financiële ondernemingen kunnen geen beroep doen op het depositogarantiestelsel.

  • Lees de belangrijkste informatie over het depositogarantiestelsel op het Informatieblad depositogarantiestelsel. Hierop staan ook de uitzonderingen op het depositogarantiestelsel. Dit informatieblad of een verwijzing naar het informatieblad ontvangt u jaarlijks van de bank bij de financiële jaaropgave. Er is ook een Engelse versie van het informatieblad beschikbaar (Protection of Deposit).
  • Bekijk de webpagina's van De Nederlandsche Bank over het depositogarantiestelsel.
Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query