Energietransitie

Het Klimaatakkoord en het Nationale Energieakkoord hebben als doel om het verbruik van fossiele brandstoffen in Nederland te verminderen, en daarmee ook de CO2-uitstoot. Bent u betrokken bij de Energietransitie? BNG Bank kan u helpen.

Inhoudsopgave

Contents

No

Belangrijkste Doelstellingen Energieakkoord:

  1. 100 petajoules besparing in het finale energiegebruik Nederland
  2. Aandeel hernieuwbare energie stijgt van 4% in 2013 naar 16% in 2023

​1. 100 Petajoules besparing in Het finale energiegebruik Nederland​

​(Bewerking van cijfers van de VNG, energiegebruik in Petajoules)

 

2015

Doel 2023

​Projecten BNG Bank

Particuliere woningen

 266  233

Sociale woningbouw

 135
  117
Verkeer & vervoer 525  500

Private bedrijfsgebouwen

 899  890

Maatschappelijk vastgoed
Zorg
Onderwijs
Openbare verlichting

 100    85

​Totaal

​1925 PJ

1825 PJ​
​2. Hernieuwbare energie van 4% in 2013 naar 16% in 2023

​(Bron: voortgangsrapportage SER energieakkoord 2014, energieopwekking in petajoules)

 

2013

Doel 2023

​Projecten BNG Bank

Windenergie

19123

Biomassa

72144
Geothermie (aardwarmte)849

Zon

 2
  17

​Totaal

​101 PJ

333 PJ​​ ​
Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid; Energieakkoord
 

 Content Query