BNG Duurzaamheidsfonds

Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kunt u als zakelijke initiatiefnemer bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het BNG Duurzaamheidsfonds faciliteert verduurzaming op zowel ecologisch gebied (zoals duurzame energieopwekking, energiebesparende maatregelen) als sociaal cultureel gebied (zorg, wonen, onderwijs).

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Voor wie?

Het fonds is een aanvulling op (regionale) duurzaamheidsfondsen en verstrekt alleen leningen aan ondernemers die bijdragen aan het gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsbeleid. Projecten en initiatieven die in aanmerking komen voor een lening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds, dragen bij aan verduurzaming van het milieu (ecologisch verduurzamen), de mens (sociaal-cultureel verduurzamen) of de markt (economisch verduurzamen).

Duurzaamheidsdoelstelling

BNG heeft initieel een bedrag van € 10 miljoen voor het fonds beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij om de financiering van projecten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van een gemeente of provincie. Het fonds verstrekt uitsluitend zakelijke kredieten met een omvang van € 100.000,- tot € 2.500.000,-.

Betrokken partijen

Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank en wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). SVn is fondsmanager.

Van idee naar duurzame onderneming

1. Duurzaam idee 2. Aanvraag lening 3. Persoonlijk gesprek 4. Offerte 5. Bouwdepot open 6. Realisatie duurzaam idee

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid
Yes

 Content Query