BNG Duurzaamheidsfonds

Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kunt u als zakelijke initiatiefnemer bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het fonds verstrekt uitsluitend zakelijke kredieten met een omvang van € 50.000 tot € 2.500.000.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Het BNG Duurzaamheidsfonds faciliteert verduurzaming op zowel ecologisch gebied (zoals duurzame energieopwekking, energiebesparende maatregelen) als sociaal cultureel gebied (zorg, wonen, onderwijs). BNG Bank heeft inmiddels een bedrag van € 20 miljoen voor het fonds beschikbaar gesteld. 

Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank en wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het fonds wordt beheerd door SVn.

Van idee naar duurzame onderneming

1. Duurzaam idee 2. Aanvraag lening 3. Persoonlijk gesprek 4. Offerte 5. Bouwdepot open 6. Realisatie duurzaam idee

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid
Yes

 Content Query