ETFF

Met de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF) stimuleert het ministerie van Economische Zaken investeringen in 'nog niet volwassen' deelmarkten binnen de energietransitie zoals aardwarmte, energiebesparing, energieopslag en biomassa.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Nederland heeft grote ambities ten aanzien van de verduurzaming van de economie, zoals vastgelegd in onder meer het Energieakkoord, het Klimaatakkoord, de Energieagenda en de VN klimaatconferentie in Parijs. Doel is een overgang naar een duurzame energiehuishouding (energietransitie) en circulaire economie.

​BNG Bank is als eerste nationale promotionele bank in Nederland bereid om in eerste instantie EUR 100 miljoen aan achtergestelde ETFF-leningen te verstrekken. Hiervoor kan dankzij het ministerie EUR 80 miljoen aan overheidsgarantie worden verstrekt.

Hoe werkt het?

Door verstrekking van risicodragend vermogen in de vorm van achtergestelde leningen brengt de ETFF de risico's voor private financiers terug.

De ETFF creëert een 'hefboom' door het eigen vermogen te verhogen van minimaal 10% naar tenminste 30%. Zo kunnen projecten die eerst niet financierbaar waren, nu wél worden gerealiseerd.

Achtergrond

In de regel moet de aanvrager minimaal 10% van de totale financieringssom aan eigen vermogen inbrengen als buffer voor de inbreng van achtergestelde en senior leningen. Maar bij diverse energietransitieprojecten wordt om méér risicodragend vermogen gevraagd voor het aantrekken van vreemd vermogen: 30% of meer, in de vorm van aandelen of achtergesteld vermogen. Hiervan zijn er onvoldoende verstrekkers. Daardoor komen sommige economisch en technologisch gezonde projecten niet van de grond, ondanks de beschikbaarheid van voldoende vreemd vermogen.

Aanmelden

U kunt business cases voor de ETFF aanmelden via het NIA. De achtergestelde leningen worden verstrekt door BNG Bank. Toetsing vindt plaats door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid; Energieakkoord
Yes

 Content Query