Betrokken medewerkers

BNG Bank investeert in haar medewerkers en hecht waarde aan een open cultuur. De ontwikkelingen in de financiële sector en bij klanten vragen om ervaren en kundige medewerkers. Naast het behoud van deze mensen, is het essentieel om goed en gemotiveerd personeel aan te trekken.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Opleiding en ontwikkeling ten behoeve van de professionaliteit zijn speerpunten in het personeelsbeleid, niet alleen vakinhoudelijk maar ook in het kader van de persoonlijke ontplooiing. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze medewerkers tevreden zijn over de organisatie waarbij ze werken.

Onderstaande doelstellingen zijn ook voor de komende drie tot vijf jaar richtinggevend.

Strategische doelstellingen

 • Organiseren interne bijeenkomsten in het kader van kennisoverdracht.
  Gerealiseerd. In 2014 is een in-company training ‘Basel III in praktijk’ gehouden om meer BNG'ers actuele kennis en grondig begrip van de Basel III-regelgeving te geven. Zo blijven zij een inhoudelijke gesprekspartner voor hun relaties. Ook zijn opnieuw interne sessies over de uitwerking van de risk appetite gegeven. Deze zijn bedoeld om het risicobewustzijn onder BNG'ers te verhogen. Daarnaast is uitleg gegeven over de CAO Banken en de periodieke medische keuring.
 • Optimale inzet van kwaliteit en kwantiteit van de formatie.
  Gerealiseerd. Wij besteden veel aandacht aan het verbeteren van relevante kennis en vaardigheden van BNG'ers in ontwikkelingstrajecten en het persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Mogelijkheden interne kennisdeling / stages inventariseren met leidinggevenden.
  Gerealiseerd. Ook met interne stages is dit praktisch uitgewerkt.
 • Bevordering samenwerking tussen leidinggevenden.
  Gerealiseerd. Dit is opgenomen als doel in de managementtraining die in 2014 is gestart en
  en tot eind 2015 loopt.
 • Meer gestructureerde aandacht voor aanpassingsvermogen en flexibiliteit medewerkers.
  Deels gerealiseerd. In eerste instantie hebben wij de aandacht gericht op de gezondheid van BNG'ers met het oog op duurzame inzetbaarheid.
 • Medewerkertevredenheid: het laatste onderzoek dateert uit 2012. In 2015 wordt weer een medewerkersonderzoek gehouden.

Citaten uit het medewerkertevredenheidsonderzoek 2012

Opmerkingen van medewerkers bij de vragen wat BNG Bank moet behouden en wat beter kan:

 • 'Je krijgt de ruimte om werkzaamheden zelf in te richten (tijd, plaats en inhoudelijk).'
 • 'Ruimhartig opleidingsbeleid. Kennis is macht!'
 • 'Goede communicatie binnen de afdeling en tussen afdelingen (korte, directe communicatielijnen).'
 • 'Open houding, toegankelijke benadering van een aantal managers.'
 • 'Er heerst verantwoordelijkheidsgevoel naar de klanten (extern/intern).'
 • 'Actieve personeelsvereniging.'
 • 'Bevorder de informele contacten tussen met name afdelingen die direct met elkaar samenwerken.'
 • 'Verbreed het procesdenken binnen de organisatie. Zo maak je duidelijk dat we elkaar nodig hebben.'
 • 'De collegiale en informele sfeer vind ik goed.'
 • 'BNG Bank is best 'ambtelijk' maar degelijk.'
 • 'Het is een platte organisatie.'
 • 'Vergroot de doorgroeimogelijkheden. Al is dit weliswaar iets waar BNG Bank, gezien de omvang (280 FTE) weinig aan kan doen.'
 • 'Meer openstaan voor techniek en milieu, bijvoorbeeld het faciliteren van gebruik van iPad en iPhone.'
 • 'Het blijven verbeteren van processen.'
 • 'Klantbelang nóg meer voorop stellen, daarbij aandacht voor zorgplicht.'
 • 'Informele sfeer, je kunt bij vrijwel iedereen binnenlopen en dingen vaak ook snel informeel regelen.'
 • 'De eigen verantwoordelijkheid die medewerkers krijgen.'
Trefwoorden: Tags: mvo; Duurzaam; Bedrijfsvoering intern; Organisatie
 

 Content Query