BNG Bank Onderwijsdagen

In 2019 organiseert BNG Bank in samenwerking met Schooldomein een reeks bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen in het onderwijsvastgoed.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Doel van deze onderwijsdagen is om scholen (PO/VO) als belangrijk onderdeel van de publieke sector te informeren over de diverse mogelijkheden om investeringen in onderwijsvastgoed te financieren.     

Programma

Sibo Arbeek, ICS adviseurs, zal eerst plenair een overzicht geven van de huidige sectorontwikkelingen en de uitdagingen waar de sector voor staat.

Vervolgens worden in de vorm van pitches vier verschillende mogelijkheden voor het realiseren van nieuw onderwijsvastgoed toegelicht. Daarna kunt u bij de verschillende initiatieven aan tafel aanschuiven voor nadere informatie en discussie.
  1. Ontzorgingsconcept Bewust Investeren, Bart Hoevers 
  2. Ontzorgingsconcept Huren als Eigenaar, Donald van der Veen - SMV
  3. Financiering van een school onder borgstelling door de gemeente, Marc Braaksma - Sweco  
  4. Financiering van duurzame integrale huisvestingsplannen – Caspar Boendermaker, BNG Bank

Programma-opzet

​12.00 uur​Lunch
13.00 uur​​Plenair programma
​14.30 uur​Thematafels
​16.00 uur​Einde

Locaties en data

BNG Bank organiseert in navolging van de eerste twee succesvolle bijeenkomsten nog een bijeenkomst in het najaar:
Donderdag 21 november 2019​De Fliert, Twello

Doelgroep

De doelgroep betreft schoolbesturen PO/VO en ambtenaren/ bestuurders van gemeenten (verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting).

Aanmelden

Indien u interesse heeft of u wilt aanmelden voor een van de onderwijsdagen, kunt u dit via onderstaande button doorgeven.

Aanmelden / interesse

Contact

Voor vragen kunt u zich wenden tot Derk Jan Postema of Jeffrey Nijhuis.

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query