BNG Cultuurfonds

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

​Op 1 juli 2018 is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering in werking getreden. Deze gedragscode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in nauwe samenspraak met haar leden.

Daarbij heeft overleg plaatsgevonden met ondernemersorganisaties, ministeries en toezichthouders. In de gedragscode staan normen en gedragsregels, waaraan de banken zich houden bij het verstrekken van een kleinzakelijke financiering.

Ook BNG Bank doet mee en hanteert vanaf 1 juli 2018 deze gedragscode. Deze geldt voor kleinzakelijke financieringen die vanaf 1 juli 2018 door Nederlandse banken worden verstrekt en voldoen aan twee criteria:

  • De geconsolideerde jaaromzet van de kredietnemer is maximaal € 5.000.000.
  • De totale hoofdsom van de nieuwe en eventueel bestaande financiering(en) bij de financier is maximaal € 2.000.000.

Als de activiteiten van een kredietnemer vooral bestaan uit beleggen in commercieel verhuurd onroerend goed, geldt in plaats van het omzetcriterium een ander criterium, namelijk:

  • De totale marktwaarde van het commercieel verhuurd onroerend goed is maximaal € 2.000.000.

Het hoofdsomcriterium is voor deze categorie klanten eveneens van toepassing.

De kredietnemer kan een rechtspersoon (zoals een B.V., stichting of vereniging) zijn, maar ook een natuurlijke persoon, die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. De gedragscode heeft tot doel om de positie van kredietnemers met kleinzakelijke financieringen te versterken.

Meer weten?

Lees meer over de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering op de website van de NVB.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.