Over BNG Bank

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. ​We verstrekken krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden.

Inhoudsopgave

Contents

No

Bankier voor overheden

Onze klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut.

Diensten op maat

De strategie van de bank is met 'de klant' mee te bewegen. Wij doen dit door met diensten op maat in te spelen op de veranderende behoeften van onze klanten. Onze financiële diensten omvatten kredietverlening, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en gebiedsontwikkeling. Wij participeren ook in publiek-private samenwerking (PPS).

Aandeelhouders

Onze aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Ratings

BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door ons uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating Aaa van Moody's, AAA van Standard & Poor’s en AA+ van Fitch.

Lage opnametarieven

Dankzij deze topratings en ons grote inkoopvolume kunnen wij tegen scherpe voorwaarden geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt.

Lage prijzen voor klanten

Hierdoor kunnen wij onze klanten voldoende financieringsmiddelen leveren tegen zo laag mogelijke prijzen.

Bedrijfsmodel

Het bedrijfsmodel toont onze bijdrage aan het publieke beleid en hoe dit werkt in het belang van de burgers. De lagere financieringskosten voor publieke voorzieningen komen tot uitdrukking in lagere gemeentelijke tarieven, lagere sociale huurprijzen en lagere tarieven voor zorgverlening en onderwijs.

Bedrijfsmodel 

Kapitalisatiebeleid

Wij hanteren een strak kapitalisatiebeleid. Zo geldt voor de leverage ratio een interne ondergrens van 3%. BNG Bank voldoet sinds eind 2016 aan deze eis. Voor de Tier 1-ratio wordt een niveau nagestreefd dat ruim boven de minimale vereiste van 13,25% (inclusief buffers) ligt. Dit beleid bepaalt de veilige actieradius van BNG Bank. En de topratings bevestigen dit.

Doelstellingen

Onze strategische doelstellingen zijn gericht op de lange termijn: 

Substantiële marktaandelen

Rendabel voorzien in meer dan 50% van de totaal aangeboden langlopende solvabiliteitsvrije kredietvraag van decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen.

Redelijk rendement

BNG Bank streeft niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen. Dit komt deels als dividend weer ten goede aan onze aandeelhouders.

Trefwoorden: Tags: BNG Bank; Over BNG Bank
 

 Content Query