Over BNG Bank

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Inhoudsopgave

Contents

No

Onze klanten zijn grotendeels overheden. Daarnaast zijn onze klanten actief in de sectoren wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.

Strategie

  • Wij bieden financiering aan voor alle looptijden tegen zo laag mogelijke prijzen.
  • Wij stellen financieringsoplossingen, betalingsverkeer en expertise ter beschikking waarmee klanten hun maatschappelijke doelstellingen realiseren.
  • Wij bouwen langdurige relaties op met onze stakeholders en spelen proactief in op hun behoeften.
  • Wij bieden onze dienstverlening altijd aan, ongeacht de situatie op de financiële markten.

Aandeelhouders

Onze aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Ratings

BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door ons uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating Aaa van Moody's, AAA van Standard & Poor’s en AA+ van Fitch.

Lage opnametarieven

Dankzij deze topratings en ons grote inkoopvolume kunnen wij tegen scherpe voorwaarden geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt.

Lage prijzen voor klanten

Hierdoor kunnen wij onze klanten voldoende financieringsmiddelen leveren tegen zo laag mogelijke prijzen.

Bedrijfsmodel

Het bedrijfsmodel toont onze bijdrage aan het publieke beleid en hoe dit werkt in het belang van de burgers. De lagere financieringskosten voor publieke voorzieningen komen tot uitdrukking in lagere gemeentelijke tarieven, lagere sociale huurprijzen en lagere tarieven voor zorgverlening en onderwijs.

Bedrijfsmodel van BNG Bank toont onze bijdrage aan het publieke beleid en hoe dit werkt in het belang van de burgers.

Kapitalisatiebeleid

Wij hanteren een strak kapitalisatiebeleid. Zo geldt voor de leverage ratio een interne ondergrens van 3%. BNG Bank voldoet sinds eind 2016 aan deze eis. Voor de Tier 1-ratio wordt een niveau nagestreefd dat ruim boven de minimale vereiste van 13,25% (inclusief buffers) ligt. Dit beleid bepaalt de veilige actieradius van BNG Bank. En de topratings bevestigen dit.

Trefwoorden: Tags: Over BNG Bank
 

 Content Query