Permanente educatie commissarissen

Met het programma van permanente educatie kunnen leden van de Raad van Commissarissen hun deskundigheid op peil houden en waar nodig te verbreden of verdiepen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Doel

Het programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Commissarissen heeft tot doel de deskundigheid van de leden van de Raad van Commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden of verdiepen.

Onderwerpen

De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit.

Deelnemers

Alle leden van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur worden uitgenodigd om aan het programma van permanente educatie deel te nemen.

Opzet

Het programma voorziet jaarlijks in permanente educatie bijeenkomsten alsmede in deep dives over specifieke onderwerpen. Externe deskundigen kunnen ingeschakeld worden om (een deel van) het programma te verzorgen. Daarnaast krijgen leden van de Raad van Commissarissen bij de jaarlijkse evaluatie de gelegenheid individuele opleidingswensen kenbaar te maken.

Programma 2019

Voor 2019 ziet het programma er als volgt uit:
  • Deep dive inzake PD-modellen
  • Deep dive inzake SREP
  • Deep dive inzake Kredietrisicobeoordeling s-vrije kredietportefeuille
  • Deep dive inzake Outsourcing
  • PE-sessie over Invest-NL
  • PE-sessie over Digitale transitie
  • PE-sessie over Geothermie (projectbezoek)
  • PE-sessie over Zorgsector (werkbezoek)

Trefwoorden: Tags: Over BNG Bank; Raad van Commissarissen
 

 Content Query