Rooster van aftreden

Het rooster bevat het schema met de data waarop commissarissen zijn benoemd, (mogelijk) worden herbenoemd of aftreden.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
Naam Datum
benoeming
​Datum laatste herbenoeming Aftredend in**

2021​​2022​2023​2024
​Arendse *​2019, apr 18​H
Beuving 2014, apr 24​2018, apr 19 ​A
Conijn 2016, jan 01​2020, apr 16
​A
Van Elst *
​2018, apr 19H​
Kriens 2014, apr 24​2018, apr 19VA
Van Rutte 2015, nov 232020, apr 16
A​
Sint 2012, aug 20​2017, apr 20​ A

 
* Versterkt aanbevelingsrecht van de OR
** Overeenkomstig artikel 13 aftredend in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders nadat een periode van vier jaar is verstreken sedert de laatste benoeming. In het schema is ervan uitgegaan dat dit de jaarlijkse AVA in april zal zijn.

A = aftredend
H = aftredend en herbenoembaar
VA = vervroegd aftredend

Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
 

 Content Query