Rooster van aftreden

Het rooster bevat het schema met de data waarop commissarissen zijn benoemd, (mogelijk) worden herbenoemd of aftreden.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
Naam Datum
benoeming
​Datum laatste herbenoeming Aftredend in

​20192020​​2021​2022
drs. C.J. Beuving 2014, apr 24​2018, apr 19
​A
drs. T.J.F.M. Bovens * 2012, apr 23​2016, apr 21
VA
prof. dr. J.B.S. Conijn 2016, jan 01
H**
​M. van Elst *
​2018, apr 19​H
J. Kriens 2014, apr 24​2018, apr 19 A​
drs. J.J. Nooitgedagt RA * 2012, apr 232016, apr 21​VA
drs. J.C.M. van Rutte RA 2015, nov 23  H**
drs. M. Sint 2012, aug 20​2017, apr 20​ A​

 
* Versterkt aanbevelingsrecht van de OR
** Overeenkomstig artikel 13 aftredend in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders nadat een periode van vier jaar is verstreken sedert de laatste benoeming. In het schema is ervan uitgegaan dat dit de jaarlijkse AVA in april zal zijn.

A = aftredend
H = aftredend en herbenoembaar
VA = vervroegd aftredend

Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
 

 Content Query