Sponsoring

Jaarlijks krijgt BNG Bank vele verzoeken voor het sponsoren van verschillende (goede) doelen. Om gehoor te kunnen geven aan sommige verzoeken is in 1964 het BNG Cultuurfonds opgericht.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Met een bijdrage aan de stimulering van kunst en cultuur geeft BNG Bank op een bijzondere manier blijk van haar betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving.

Het gaat hierbij voornamelijk om de ondersteuning van incidentele subsidieaanvragen van kunst- of cultuurprojecten die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid en die door minimaal twee gemeenten financieel worden ondersteund.

Bekijk of uw sponsorverzoek aan de voorwaarden van het BNG Cultuurfonds voldoet en hoe u een verzoek kunt insturen.

Trefwoorden: Tags: Cultuurfonds
 

 Content Query