Werken bij BNG Bank

Dat is werken bij een relatief kleine organisatie met als voordelen inhoudelijk brede functies en korte lijnen. Bij ons kun je opvallende prestaties leveren en krijg je direct veel verantwoordelijkheid.

Inhoudsopgave

Contents

Yes
 

GEDREVEN DOOR MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Alles wat we doen staat in het teken van maatschappelijke impact. Bij ons draait het niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.

Onze ambitie is dat klanten ons beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, dat we daarin succesvol zijn en we onze maatschappelijke impact waarmaken en kunnen aantonen.

Persoonlijke ontwikkeling

We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Het is één van de redenen waarom veel BNG'ers lang bij ons blijven werken.

Ontwikkeling is goed voor de organisatie en voor je eigen positie op de arbeidsmarkt. Maar ook om jezelf scherp te houden, of een vaardigheid (verder) te ontwikkelen. Zo hou je plezier in je werk en kun je eventueel doorstromen naar een andere functie.

Royale ontwikkelingsmogelijkheden

Ieder jaar bespreken we aan de hand van je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) hoe je je persoonlijke ontwikkeling gaat vormgeven en wat we hieraan kunnen bijdragen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Functiegerichte of ontwikkelingsgerichte scholing en opleiding
 • Maatwerktraining
 • Taakverbreding/taakverdieping
 • Functieroulatie, stage
 • Coaching
 • Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 • Ontwikkelassessment

Bij BNG Bank moedigen we het volgen van een studie of cursus aan. Studiekosten en studieverlof worden geheel of deels vergoed, afhankelijk van de relevantie. Het mag zowel een functie- als ontwikkelingsgerichte studie zijn.

Functieroulatie

Functieroulatie draagt bij aan een brede inzetbaarheid van BNG’ers. Het kweekt ook meer begrip voor elkaars werk en verbetert de samenwerking. Regelmatig wisselen BNG’ers een half jaar met elkaar van functie. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk: ondertussen rouleren steeds meer collega’s van functie met elkaar.

We bieden veel én vragen ook een en ander van je.

PES-screening

Alle toekomstige medewerkers* worden verplicht om de PES-screening van DSI te ondergaan. PES staat voor Pre-Employment Screening. De screening is verplicht vanuit de Wet op het financieel toezicht (Wft).

BNG Bank laat DSI de persoonlijke gegevens controleren om zo goed mogelijk in te schatten of een medewerker eerlijk met de belangen van een klant zal omgaan.

* Alle medewerkers, ook degenen die via een uitzend- of detacheringsbureau worden ingehuurd.

Wat wordt er gescreend?

Dit wordt onder andere gecontroleerd:

 • identiteit
 • diplomabezit
 • werkervaring
 • verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • persoonlijk faillissement

Verklaring Omtrent het Gedrag

Bij BNG Bank werk je met vertrouwelijke gegevens. Daarom vragen wij je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Je kunt de VOG via de DSI-procedure aanvragen. Lees meer over de VOG.

Vacatures


Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query