BNG Cultuurfonds

ANBI

Het BNG Cultuurfonds is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Formele naam

Stichting Cultuurfonds van BNG Bank N.V.

Fiscaal nummer

8167.39.754

Contactgegevens

BNG Cultuurfonds
Bordewijklaan 18
Postbus 30305
2500 GH Den Haag
Tel. 070 - 3750 837
www.bngbank.nl 
KvK nummer: 41152353

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Beleidsplan en doelstelling

Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid.

Jaaroverzicht van de activiteiten

In het jaaroverzicht staan alle projecten, die – mede met steun van het BNG Cultuurfonds – zijn uitgevoerd, beschreven.

Financiële verantwoording

Contactpersonen

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.