solar energy and people

Schatkistbankieren

Decentrale overheden zijn vanaf december 2013 verplicht om hun overtollige middelen aan te houden bij het Rijk. Dit heet schatkistbankieren (SKB). Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen.
Hoe werkt schatkistbankieren in de praktijk?
Zie hiervoor deze presentatie van BNG Bank (pdf, 172 kB).
Wanneer is schatkistbankieren van start gegaan?
Vanaf 15 december 2013 is schatkistbankieren verplicht voor decentrale overheden. Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Financiën.
Mijn organisatie staat alleen maar 'rood' bij BNG Bank. Dan geldt schatkistbankieren toch niet voor ons?
Alle organisaties die onder de werking van het schatkistbankieren vallen, moeten hieraan deelnemen. Zij moeten een SKB-rekening bij een bank openen. Zolang uw organisatie rood staat, vinden er geen overboekingen plaats naar de schatkist. Staat uw organisatie niet meer rood, stalt u de overtollige middelen in de schatkist via de SKB-rekening.
Wij moeten dagelijks extra betalingstransacties verrichten als gevolg van schatkistbankieren. Kan BNG Bank daarbij helpen?
Ja, wij bieden dienstverlening aan om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Wij romen iedere werkdag om 15.15 uur het saldo boven het door u bepaalde bedrag geautomatiseerd af naar de schatkist. Alle betalingen die na die tijd op uw rekening binnenkomen, dient u handmatig naar de schatkistrekening over te boeken voor 15:30 uur. Opdrachten na dit tijdstip verstrekt, worden per de volgende werkdag uitgevoerd.
Tot hoe laat kan ik overboeken van en naar mijn SKB-rekening?
U kunt tot 15.30 uur betaalopdrachten verstrekken via BNG Betalingsverkeer. Deze worden dezelfde dag verwerkt in uw saldo. Opdrachten op die dag na 15.30 uur verstrekt, worden per de volgende werkdag uitgevoerd.
Wat betekent schatkistbankieren voor de tarieven van het betalingsverkeer?
Op korte termijn wijzigt er niets in onze commerciële voorwaarden. Op een later moment zullen wij de extra kosten nader analyseren. Wij doen ons best om de kosten zo laag mogelijk te houden en de tarieven niet te laten stijgen. 
Wat is het rekeningnummer van mijn nieuwe SKB-rekening?
De specifieke SKB-rekening begint met '028.67'. Hieraan herkent u de mutaties van schatkistbankieren.
Mijn organisatie heeft geen bankrekening bij BNG Bank, maar wil wél graag schatkistbankieren via BNG Bank, is dit mogelijk?
Dit is mogelijk indien u een rekening courant en een SKB-rekening opent bij BNG Bank. De SKB-rekening vormt de schakel tussen de schatkist en de rekeningcourant bij BNG Bank. De SKB-rekening voedt u via de rekening courant. 
Is er een relatie tussen de intradaglimiet en de kredietlimiet bij BNG Bank?

Nee, er is geen enkele relatie tussen de intradaglimiet en de kredietlimiet bij BNG Bank.

  • De intradaglimiet is het maximale bedrag waarmee de SKB-rekening gedurende een werkdag gedebiteerd kan worden. De intradaglimiet heeft alleen betrekking op schatkistbankieren en is een afspraak tussen u en het ministerie van Financiën.
  • De kredietlimiet is het maximale bedrag waarmee de klant gedurende langere tijd 'rood' mag staan tegen een overeengekomen tarief. De kredietlimiet heeft betrekking op de financieringsbehoefte van een klant en is een afspraak tussen u en BNG Bank.
Ik wil vanuit mijn schatkistsaldo een bedrag opnemen dat hoger is dan mijn intradaglimiet. Kan dat?
Ja, dat kan. Als u eenmalig een bedrag vanuit de schatkist naar de SKB-rekening wil overboeken dat hoger is dan de intradaglimiet, dan vraagt u dit van te voren aan bij het ministerie. Is uw saldo in de schatkist voldoende zal het ministerie hiermee akkoord gaan.
Kan BNG Bank dagelijks overtollige liquide middelen automatisch afromen naar de schatkist?
Ja, u geeft aan vanaf welk bedrag een automatische saldoregulatie van uw concernsaldo naar de schatkist moet plaatsvinden. U hoeft niet dagelijks te controleren of u wel of niet aan de nieuwe wet voldoet. U maakt dit aan BNG Bank kenbaar via het formulier automatische saldoregulatie SKB (pdf, 387 kB).
Kan BNG Bank dagelijks tekorten automatisch aanvullen vanuit de schatkist?
Sinds begin 2018 is dit mogelijk, hoewel BNG Bank geen inzage heeft in uw saldo in de schatkist. U dient er dan zeker van te zijn dat er altijd overtollige middelen in de schatkist aanwezig zijn. U maakt dit aan BNG Bank kenbaar via het formulier automatische saldoregulatie SKB (pdf, 387 kB).
Het wetsvoorstel was toch bedoeld om de EMU-schuld te verlagen. Gebeurt dat ook als decentrale overheden onderling lenen?
Ja, het hoofddoel van het wetsvoorstel is de reductie van de EMU-schuld. Onderling lenen tussen decentrale overheden, al dan niet via de 'verkoop' van BNG-leningen, leidt tot dezelfde reductie van de EMU-schuld als het rechtstreeks aanhouden van deze middelen in de schatkist.
Speelt BNG Bank nog een rol bij onderling lenen tussen decentrale overheden?
BNG Bank kan leningen die zij in het verleden heeft verstrekt aan decentrale overheden onder bepaalde voorwaarden verkopen aan andere decentrale overheden met een structureel liquiditeitsoverschot. Voor vragen neemt u contact op met uw accountmanager.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.