Groei Nederland trekt aan

De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar sterker gegroeid.

De groei kwam uit op 0,5% tegen 0,1% in het derde kwartaal. De verbetering was vooral te danken aan een toename van de private consumptie. Huishoudens gaven in het vierde kwartaal 0,5% meer uit; in het derde kwartaal bleef de consumptie nog gelijk. De uitvoer van goederen en diensten daarentegen liep terug met 1,3%. In het derde kwartaal nam de uitvoer nog met ruim 1% toe. Trendmatig (jaar-op-jaar) groeide de Nederlandse economie met 2,0 %. Ons land presteert daarmee duidelijk beter dan andere eurolanden. In het eurogebied als geheel bleef de groei in het vierde kwartaal beperkt tot 0,2% k.o.k. en 0,9% j.o.j.

Standen per 15 februari 2019

 

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 2,66 (2,70)2,66 (2,63)
Eurozone
-0,31 (-0,31)0,65 (0,63)
​Duitsland

​0,10 (0,08)

Frankrijk 0,54 (0,54)
Italië 2,80 (2,97)
Spanje 1,35 (1,35)
​Nederland

​0,21 (0,19)


​Eurokoers USD 1,126 (1,135)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Bruto binnenlands product (% j.o.j.)

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • detailhandelsomzet(volume), december: -1,2%, 0,7% j.o.j. (november: 1,7% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen(UvM), februari: 95,5 (januari: 91,2)
 • industriële productie, januari: -0,6%, 3,8% j.o.j. (december: 4,1% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, januari: 0,0%, excl. voedsel en energie 0,2%, 1,6% j.o.j. (december: 1,9% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, januari: -0,1%, excl. voedsel en energie 0,3%, 2,0% j.o.j. (december: 2,5% j.o.j.)

CHINA

 • consumentenprijsindex, januari: 0,5%, 1,7% j.o.j. (december: 1,9% j.o.j.)

JAPAN

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,3%, 0,0% j.o.j. (derde kwartaal: -0,7%, 0,1% j.o.j., herzien van -0,6%, 0,0% j.o.j.)

EUROZONE

 • industriële productie, december: -0,9%, -4,2% j.o.j. (november: -3,0% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,%, 1,2% j.o.j. (niet herzien)
 • werkgelegenheid, vierde kwartaal: 0,3%, 1,2% j.o.j. (derde kwartaal: 1,3% j.o.j.) 
 • uitvoer, december: -0,2% j.o.j. (november: 1,9% j.o.j.)
 • invoer, december: 3,8% j.o.j. (november: 4,4% j.o.j. )
 • saldo handelsbalans, december: EUR 15,6 miljard (november: EUR 15,8 miljard)

DUITSLAND

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,0%, 0,9% j.o.j. (derde kwartaal: 1,1% j.o.j.)

SPANJE

 • detailhandelsomzet(volume), januari: -0,6%, 0,0% j.o.j. (december: 1,5% j.o.j.)

NEDERLAND

 • ondernemersvertrouwen, eerste kwartaal: +10,6 (vierde kwartaal: +13,4)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,5%, 2,0% j.o.j. (derde kwartaal: 2,4% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), december: -0,3% j.o.j. (november: 3,8% j.o.j.)
 • uitvoer, december: -2,2% j.o.j. (november: -2,9% j.o.j.)
 • invoer, december: 1,7% j.o.j. (november: -2,3% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, december: EUR 3,6 miljard (november: EUR 7,1 miljard)
 • consumentenprijsindex, januari: -0,2%, 2,2% j.o.j. (december: 1,8% j.o.j.)
 • uitgifte 0,25% staatslening per 15-07-2029: EUR 5,9 miljard tegen een effectief rendement van 0,36%. 

Agenda

18-02--
19-02Eurozonebouwproductiedecember 
Duitsland​industriële orders​​december
20-02​Duitsland producentenprijsindex ​januari
​Nederlandconsumentenvertrouwen​februari
consumptie​​december
21-02Verenigde Staten orders duurzame goederen​december
index van leading indicatorsjanuari
verkochte bestaande woningen​​januari
​Eurozoneinkoopmanagersindex ​februari
​Duitslandinkoopmanagersindex ​​februari
​Frankrijk​inkoopmanagersindex ​februari
​Nederlandhuizenprijsindexjanuari
​werkgelegenheidjanuari​
​werkloosheidjanuari​
22-02​​Eurozone​consumentenprijsindexjanuari *)
​Japan​consumentenprijsindex​​januari
Duitslandondernemersvertrouwen​​februari
bruto binnenlands product​​vierde kwartaal *)
​begrotingssaldo 2018​
Frankrijk​​ondernemersvertrouwenfebruari​

  

*) herziening

Verwachtingen

De groei van de wereldeconomie loopt in de komende jaren naar verwachting wat terug. De Chinese economie groeit in beide jaren met ca. 6%. In 2018 nam het Chinese bbp met 6,6% toe. In de Verenigde Staten loopt de economische groei in 2019 terug naar 2,2%, 0,7 procentpunt minder dan vorig jaar. In 2020 zal de economie waarschijnlijk in een lichte recessie komen. De conjuncturele teruggang hangt vooral samen met de binnenlandse vraag. Het positieve effect van de belastingverlaging op de binnenlandse vraag neemt af. De banengroei vlakt af, mede door een lagere investeringsgroei. De inflatie loopt licht op naar 2,2% dit jaar en 2,4% in 2020. 

De economische groei in de eurozone vlakt de komende jaren af.  In 2019 wordt een groei van bedrijvigheid van 1,2% voorzien tegen 1,8% in 2018. In 2020 wordt een economische groei van 1,3% voorzien. De afname van de groei is vooral het gevolg van een minder gunstige ontwikkeling van de buitenlandse vraag. De consumptiegroei neemt slechts licht af. De lonen stijgen, maar de banengroei neemt af. De inflatie daalt van 1,7% dit jaar naar 1,5% in 2019. In 2020 gaan we uit van een geldontwaarding van 1,7%. De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 2,6% in 2018 naar 1,8% in 2019 en 2020. De inflatie loopt onder invloed van indirecte belastingverhogingen (BTW, energiebelasting) op van 1,6% naar 2,2% in 2019. In 2020 komt de inflatie naar verwachting uit op 1,8 %.

Economische groei 2017 2018 2019 ​2020
Verenigde Staten 2,22,92,21,0
China6,86,66,0​6,0
Japan1,90,71,0​0,5

Eurozone

2,4

1,8

1,2

1,3
Duitsland2,21,4(1,5)1,01,3
Frankrijk2,21,51,2​1,3
Italië1,60,80,60,6
Spanje3,02,52,1​1,7
Nederland 2,92,61,8​1,8
           
Inflatie *) 2017 2018 2019 ​2019
Verenigde Staten 1,72,02,2​2,4
China1,62,02,0​2,0
Japan0,51,01,11,5
Eurozone1,51,71,51,7
Duitsland1,71,91,81,8
Frankrijk1,22,11,52,0
Italië1,31,21,01,0
Spanje2,01,81,81,7
Nederland 1,31,62,21,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 worden verhoogd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,31

-0,22

-0,20

Staat 10 jaar0,21

0,42

0,50

Yieldcurve

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.