Licht herstel eurozone

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal gegroeid met 0,4%.

De toename overtrof de verwachtingen van marktpartijen. In het voorgaande kwartaal bleef de economische groei nog steken op 0,2%. Jaar-op-jaar nam het bbp evenals in het vierde kwartaal van 2018 toe met 1,2%. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit een aantal landen en geven een voorlopig beeld. De groei in Frankrijk bleef gelijk op 0,3%. Een aantrekkende consumptie compenseerde in duidelijke terugval van de groei van de uitvoer. In Spanje kwam de groei een fractie hoger uit op 0,7%, dankzij een sterkere groei van de investeringen en een daling van de invoer. De Italiaanse economie groeide na twee kwartalen weer, zij het dat de groei minimaal was, nl. 0,1%. Duitsland en Nederland publiceren hun groeicijfers later deze maand. Ondanks de hogere groei zijn de vooruitzichten niet verbeterd. De index van het economisch sentiment, een belangrijke graadmeter voor de bedrijvigheid in de komende maanden, nam af van 105,6 in maart naar 104,0 in april. De daling was vooral het gevolg van een minder positieve stemming in de industrie. De dienstensector en de bouw bleef echter positief gestemd. In de Verenigde Staten kwam uit de inkoopmanagerssurvey 's van april eenzelfde beeld naar voren.

De Federal Reserve zag geen reden om het monetaire beleid te wijzigen. De centrale bank negeerde de tweet van president Trump om de federal fundsrate te verlagen en de effectenaankopen te hervatten. De centrale bank verlaagde wel de rente op tegoeden van banken met 5 basispunten naar 2,35%. Deze verlaging had markttechnische redenen en beoogt de daggeldrente binnen de range van 2,25-2,5% te stabiliseren.  

 
Standen per 26 APRIL 2019 

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 2,56 (2,58)2,53 (2,50)
Eurozone
-0,31 (-0,31)0,53 (0,49)
​Duitsland
-0,02 (-0,02)
Frankrijk0,36 (0,35)
Italië2,55 (2,57)
Spanje0,97 (1,03)
​Nederland

​0,19 (0,16)


​Eurokoers USD 1,116(1,113)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Eurozone: vertrouwen in sectoren

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen(CB), april: 129,2 (maart: 124,2)
 • inkoopmanagersindex industrie, april: 52,8 (maart: 55,3)
 • industriële orders, maart: 1,9%, 2,0% j.o.j. (februari: 1,7% j.o.j.)
 • bouwuitgaven, maart: -0,9%, -0,8% j.o.j. (februari: 0,7%, -0,9% j.o.j., herzien van 1,0%, 1,1% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 55,5 (maart: 56,1)
 • werkgelegenheid, april: +263.000, 1,8% j.o.j. (maart: +189.000, 1,7% j.o.j.)
 • werkloosheid, april: 3,6% (maart: 3,8%)
 • consumptie, maart: 0,7%, 2,9% j.o.j.; februari: 0,0%, 2,8% j.o.j. (januari: 2,3% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, maart: 0,0%, 3,9% j.o.j. (februari: 4,3% j.o.j.)
 • consumptieprijs, maart 0,2%, excl. voedsel en energie 0,0%, 1,5% j.o.j.; februari: 0,1%, 1,3% j.o.j. (januari: 1,4% j.o.j.)
 • loonkosten, eerste kwartaal: 0,7%, 2,8% j.o.j. (vierde kwartaal: 2,9% j.o.j.)
 • uurlonen, april: 0,2%, 3,2% j.o.j. (maart: 3,2% j.o.j.)

CHINA

 • inkoopmanagersindex, april: 53,4 (maart: 54,0)  

EUROZONE

 • index economisch sentiment, april: 104,0 (maart: 105,5)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,4%, 1,2% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,2% j.o.j.)
 • werkloosheid, maart: 7,7% (februari: 7,8%)
 • consumentenprijsindex, april: 0,7%, excl. voedsel en energie 0,9%, 1,7% j.o.j. (maart: 1,4% j.o.j.) 
 • producentenprijsindex, maart: -0,1%, excl. energie 0,0%, 2,9% j.o.j. (februari: 3,0% j.o.j.)
 • geldhoeveelheid(M3), maart: 4,2% j.o.j. (februari: 4,1% j.o.j.)

 

DUITSLAND

 • consumentenvertrouwen, mei: +10,4 (april: +10,4)
 • detailhandelsomzet(volume), maart: -0,2%, 3,1% j.o.j. (februari: 4,4% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, maart: +33.000 (februari: +39.000)
 • werkloosheid, maart: 3,5% (februari: 3,1%)
 • consumentenprijsindex, april: 1,0%, 2,1% j.o.j. (maart: 1,4% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,3%, 1,1% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,0% j.o.j.)
 • consumptie, maart: -0,1%, -1,9% j.o.j. (februari: -1,8% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, april: 0,3%, 1,4% j.o.j. (maart: 1,3% j.o.j.)

ITALIE

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,2%, 0,1% j.o.j. (vierde kwartaal: 0,0% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, april: 0,6%, 1,2% j.o.j. (maart: 1,1% j.o.j.)

SPANJE

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,7%, 2,1% j.o.j. (vierde kwartaal: 2,6% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), maart: 0,4%, 1,8% j.o.j. (februari: 1,7% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, april: 1,1%, 1,6% j.o.j. (maart: 1,3% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenprijsindex, maart: 0,7%, 2,5% j.o.j. (februari: 2,1% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex industrie, april: 52,0 (maart: 52,5)

Agenda

06-05​​Japaninkoopmanagersindexapril
​Eurozonedetailhandelsomzet maart
inkoopmanagersindexapril​ *)
​Duitsland​inkoopmanagersindex​april​ *)
​Frankrijkinkoopmanagersindex​​april​ *)
​Italiëinkoopmanagersindex​​april
Spanje​​inkoopmanagersindex​april
07-05​Duitsland industriële ordersmaart
​Frankrijkhandelsbalansmaart
Nederlandconsumentenprijsindex​april
08-05​Duitslandindustriële productiemaart
09-05​Verenigde Staten handelsbalans​maart
​producentenprijsindexapril​
​Chinaconsumentenprijsindex​april ​
Spanje
industriële productiemaart
​10-05​Verenigde Staten​consumentenprijsindexapril​
Duitsland​​handelsbalans​maart
​Frankrijkindustriële productiemaart
werkgelegenheid​​eerste kwartaal
​Italië​industriële productiemaart​
deta​ilhandelsomzetmaart​
Nederland​industriële productiemaart
              
  

*) herziening

Verwachtingen

De groei van de wereldeconomie loopt in de komende jaren naar verwachting wat terug. De Chinese economie groeit in beide jaren met ca. 6%. In 2018 nam het Chinese bbp met 6,6% toe. In de Verenigde Staten loopt de economische groei in 2019 terug naar 2,2%, 0,7 procentpunt minder dan vorig jaar. In 2020 zal de economie waarschijnlijk in een lichte recessie komen. De conjuncturele teruggang hangt vooral samen met de binnenlandse vraag. Het positieve effect van de belastingverlaging op de binnenlandse vraag neemt af. De banengroei vlakt af, mede door een lagere investeringsgroei. De inflatie loopt licht op naar 2,2% dit jaar en 2,4% in 2020. 

De economische groei in de eurozone vlakt de komende jaren af.  In 2019 wordt een groei van bedrijvigheid van 1,2% voorzien tegen 1,8% in 2018. In 2020 wordt een economische groei van 1,4% voorzien. De afname van de groei is vooral het gevolg van een minder gunstige ontwikkeling van de buitenlandse vraag. De consumptiegroei neemt slechts licht af. De lonen stijgen, maar de banengroei neemt af. De inflatie daalt van 1,7% dit jaar naar 1,5% in 2019. In 2020 gaan we uit van een geldontwaarding van 1,7%. De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 2,7% in 2018 naar 1,8% in 2019 en 2020. De inflatie loopt onder invloed van indirecte belastingverhogingen (BTW, energiebelasting) op van 1,6% naar 2,5% in 2019. In 2020 komt de inflatie naar verwachting uit op 1,8 %.

Economische groei 2017 2018 2019 ​2020
Verenigde Staten 2,22,92,21,0
China6,86,66,0​6,0
Japan1,90,81,0​0,5

Eurozone

2,4

1,8

1,2

1,4

Duitsland2,21,41,21,5
Frankrijk2,21,61,2​1,3
Italië1,60,80,20,6
Spanje3,02,62,1​1,9
Nederland 2,92,71,8​1,8
           
Inflatie *) 2017 2018 2019 ​2020
Verenigde Staten 1,72,02,2​2,4
China1,62,02,0​2,0
Japan0,51,01,11,5
Eurozone1,51,71,51,7
Duitsland1,71,91,81,8
Frankrijk1,22,11,52,0
Italië1,31,21,01,0
Spanje2,01,81,81,7
Nederland 1,31,62,51,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven blijven naar verwachting onveranderd in de komende 12 maanden. De lange rentetarieven lopen een fractie op en blijven daardoor op een zeer laag niveau.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,31

-0,29

-0,20

Staat 10 jaar0,19 0,31 0,50

  
Yieldcurve


      

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.