Fed sluit renteverlaging niet uit

Volgens de Federal Reserve is voortzetting van de economische expansie minder zeker geworden.

De centrale bank zal maatregelen nemen, indien dat noodzakelijk is. Daarmee opent de Fed de mogelijkheid om de rente te verlagen. De fed fundsrate werd afgelopen woensdag overigens gehandhaafd op 2,25 tot 2,5%. De uitspraak komt niet helemaal onverwacht. In de markt wordt al enige tijd rekening gehouden met een mogelijke renteverlaging. Wij verwachten het komende jaar twee renteverlagingen van 25 basispunten. 
Eerder deze week verklaarde ECB-president Draghi dat hij niet uitsluit dat de bank extra stimulerende maatregelen zal nemen. Renteverlagingen en hervatting van effectenaankopen die nog maar kort geleden zijn beëindigd, noemde hij expliciet. Draghi wees op de mogelijke implicaties van de spanningen op het terrein van de handelspolitiek en de zwakke economische ontwikkeling in sommige opkomende landen. Bovendien blijft de inflatie al jarenlang beneden het door de ECB gewenste niveau. De vraag is of de centrale bank er verstandig aan doet om opnieuw staatsleningen te gaan opkopen. In de afgelopen jaren hebben de effectenaankopen geen zichtbaar effect op de inflatieontwikkeling gehad. Langdurig lage en mogelijk negatieve rentetarieven verhogen het risico van  overinvesteringen in woningen en overgewaardeerde prijzen van aandelen en andere risicovolle activa. Ondernemingen met een lage winstgevendheid(zgn. zombiebedrijven) worden door de lage rente overeind gehouden. Tenslotte heeft de ECB weinig tot geen beleidsruimte om te reageren op economische schokken of recessies, waarmee het risico op een langdurige economische neergang toeneemt.    
De Nederlandse economie blijft zich voorlopig positief ontwikkelen. De consumptie nam in april toe met 1,8%. In maart stegen de private bestedingen nog met 1,0%. Het aantal mensen met betaald werk nam in mei licht toe. De werkloosheid bleef gelijk op 3,3% van de beroepsbevolking.  
 

Standen per 24 juni 2019 

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 2,35 (2,41)2,06 (2,09)
Eurozone
-0,34 (-0,32)0,23 (0,25)
​Duitsland
-0,28 (-0,26)
Frankrijk0,05 (0,09)
Italië2,16 (2,31)
Spanje0,43 (0,49)
​Nederland

​-0,11 (-0,08)


​Eurokoers USD 1,132(1,127)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Nederland

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • verkochte bestaande woningen mei: 5,34 mln. (april: 5,21 mln., herzien van 5,19 mln.)
 • woningproductie, mei: 1,123 miljoen, -2,8% j.o.j. (april: 1,340 miljoen, 7,7% j.o.j.)
 • saldo lopende rekening, eerste kwartaal: USD -130,4 miljard, -0,6% bbp (vierde kwartaal: USD 143,9 miljard, herzien van -134,4 miljard, -0,7% bbp)
 • index van leading indicators, mei: 0,0 (april: -0,1)

EUROZONE

 • productie bouwnijverheid, april: -0,8%, 3,9% j.o.j. (maart: 5,8% j.o.j.)
 • loonkosten per uur, eerste kwartaal: 0,7%, 2,4% j.o.j. (vierde kwartaal: 2,3% j.o.j.)
 • uurlonen, eerste kwartaal: 2,5% j.o.j. (vierde kwartaal: 2,3% j.o.j.)
 • uitvoer, april: 2,6% j.o.j. (maart: 5,6% j.o.j.)
 • invoer, april: 4,4% j.o.j. (maart: 7,5% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, april: EUR 15 ,3 miljard (maart: EUR 18,6 miljard)
 • consumentenvertrouwen, juni: -7,2 (mei: -6,5)
 • consumentenprijsindex, mei: 0,1%,1,2% j.o.j. (herzien van 0,2%, 1,2% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, juni: samengesteld 52,1 (mei 52,8); industrie 47,8 (mei 47,7); diensten 53,4 (mei 52,9)

DUITSLAND

 • uurlonen, eerste kwartaal: 2,5% j.o.j. (vierde kwartaal: 2,3% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, april: 0,5%, 2,5% j.o.j. (maart: 2,4% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, juni: samengesteld 52,6 (mei 52,6); industrie 45,4 (mei 44,3); diensten 55,6 (mei 55,4)

FRANKRIJK

 • uurlonen, eerste kwartaal: 2,8% j.o.j. (vierde kwartaal: 2,0% j.o.j.) 
 • inkoopmanagersindex, juni: samengesteld 52,9 (mei 51,2); industrie 52,0 (mei 50,6); diensten 53,1 (mei 51,5)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, juni: 0,0 (mei: -3,0)
 • consumptie(volume), april: 1,8% j.o.j. (maart: 1,0% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, mei: +13.000, 2,2% j.o.j. (april: +8.000, 2,3% j.o.j.)
 • werkloosheid, mei: 3,3% (april: 3,3%)
 • Huizenprijzen, mei: +7,1% j.o.j. (april: +7,6% j.o.j.)

Agenda

24-06​​Duitslandondernemersvertrouwen
juni
​Nederlandbruto binnenlands product​eerste kwartaal *)​
​overheidssaldoeerste kwartaal​
25-06​Verenigde Staten ​ verkochte nieuwbouwwoningenmei
Frankrijkondernemersvertrouwenjuni
26-06​Verenigde Staten orders duurzame goederenmei
​Duitslandconsumentenvertrouwen​juli
Frankrijk​​consumentenvertrouwen​juni
​27-06​Verenigde Staten bruto binnenlands product​eerste kwartaal *)
​Eurozoneindex economisch sentiment​juni
​Nederlandproducentenvertrouwen juni
​28-06​Verenigde Statenconsumptie
​mei
​consumptieprijsmei
​beschikbaar inkomen​mei
consumentenvertrouwen(UvM)
​juni *)
​Japanwerkloosheid​mei​
​Eurozoneconsumentenprijsindex​juni
​Frankrijkconsumptie
​mei
consumentenprijsindex​juni​
​producentenprijsindex​mei
​Italiëconsumentenprijsindex​juni​
​Nederlandproducentenprijsindex​​mei
30-06​​China​inkoopmanagersindexjuni​
               
 

*) herziening

Verwachtingen

De groei van de wereldeconomie loopt in de komende jaren naar verwachting wat terug. De Chinese economie groeit in 2019 en 2020 met ca. 6%. In 2018 nam het Chinese bbp nog met 6,6% toe. In de Verenigde Staten groeit de economie dit jaar met 2,5%, iets minder dan in 2018. In 2020 loopt de groei verder terug naar ca. 1,0%. De conjuncturele teruggang hangt vooral samen met de binnenlandse vraag. Het positieve effect van de belastingverlaging op de binnenlandse vraag neemt af. De banengroei vlakt af, mede door een lagere investeringsgroei. De inflatie blijft dit jaar gelijk op 2,0%. In 2020 loopt de geldontwaarding wat op naar 2,2%.  

De economische groei in de eurozone vlakt de komende jaren af.  In 2019 wordt een groei van bedrijvigheid van 1,1% voorzien tegen 1,8% in 2018. In 2020 wordt een economische groei van eveneens 1,1% voorzien. De afname van de groei is vooral het gevolg van een minder gunstige ontwikkeling van de buitenlandse vraag. De consumptiegroei neemt slechts licht af. De lonen stijgen, maar de banengroei neemt af. De inflatie daalt van 1,7% dit jaar naar 1,5% in 2019. In 2020 gaan we uit van een geldontwaarding van 1,7%. De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 2,7% in 2018 naar 1,8% in 2019 en 1,6% in 2020. De inflatie loopt onder invloed van indirecte belastingverhogingen (BTW, energiebelasting) op van 1,6% naar 2,5% in 2019. In 2020 komt de inflatie naar verwachting uit op 1,8 %.

Economische groei 2017 2018 2019 ​2020
Verenigde Staten 2,22,92,51,0
China6,86,66,0​6,0
Japan1,90,81,0​0,5

Eurozone

2,4

1,8

1,1

1,1

Duitsland2,21,40,81,2
Frankrijk2,21,61,2​1,3
Italië1,60,80,20,6
Spanje3,02,62,3​1,9
Nederland 2,92,71,8​1,6
           
Inflatie *) 2017 2018 2019 ​2020
Verenigde Staten 1,72,02,0​2,2
China1,62,02,0​2,0
Japan0,51,01,11,5
Eurozone1,51,71,51,7
Duitsland1,71,91,81,8
Frankrijk1,22,11,52,0
Italië1,31,21,01,0
Spanje2,01,81,81,7
Nederland 1,31,62,51,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven blijven naar verwachting onveranderd in de komende 12 maanden. De lange rentetarieven lopen een fractie op en blijven daardoor op een zeer laag niveau.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,34

-0,45

-0,30

Staat 10 jaar-0,11 -0,030,30

  
Yieldcurve

2019-06-24 YC.jpg

      

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.