ECB: rente mogelijk omlaag

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal teruggelopen van 2,7% naar 2,3%.

Op kwartaalbasis nam de bedrijvigheid met 0,5% toe naar 0,8% in het eerste kwartaal. De groei was vooral te danken aan huishoudens die 1,1% meer besteedden. De uitvoer van goederen en diensten daarentegen daalde met 1,3%. De investeringen in vaste activa bleven in het tweede kwartaal vrijwel stabiel. 
Ondanks de afname is de economische groei waarschijnlijk hoger dan de groei in de eurozone die Eurostat woensdag bekend zal maken. De ECB is minder optimistisch geworden. De economie lijkt later in het jaar niet te herstellen, zoals eerder was verwacht. De inflatie is gedaald tot beneden de doelstelling van 2%. De centrale bank heeft vanwege deze reden de zgn. forward guidance aangepast. De ECB verwacht dat de officiële rentetarieven tot halverwege 2020 op de huidige niveaus of lager zullen blijven. Eerder werd nog uitgegaan van gelijkblijvende rentetarieven. Ook wordt de inzet van andere monetaire maatregelen onderzocht, waaronder hervatting van de effectenaankopen. De verwachting is dat de ECB in de komende beleidsvergadering op 12 september de rente zal verlagen en andere beleidsmaatregelen zal aankondigen.

Standen per 26 juli 2019 

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 2,27 (2,26)2,08 (2,05)
Eurozone
-0,37 (-0,38)0,06 (0,11)
​Duitsland
-0,42 (-0,36)
Frankrijk-0,13 (0,07)
Italië1,57 (1,60)
Spanje0,37 (0,38)
​Nederland

​-0,26 (-0,20)


​Eurokoers USD 1,114(1,123)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Eurozone

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,5%, 2,3% j.o.j. (eerste kwartaal 2,7% j.o.j.)
 • orders duurzame goederen, juni: 1,9%, 2,0% j.o.j. (mei: -3,7% j.o.j.)
 • verkochte bestaande woningen, juni: 5,27 miljoen, -2,2% j.o.j. (mei: 5,36 miljoen, 0,7% j.o.j.)
 • huizenprijs, juni: 2,2%, 3,1% j.o.j. (mei: 3,6% j.o.j.)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, juli: 51,5 (juni: 52,2)
 • inkoopmanagersindex industrie, juli: 46,4 (juni: 47,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juli: 53,3 (juni: 53,6)
 • geldhoeveelheid(M3), juni: 4,5% j.o.j. (mei: 4,8% j.o.j.)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, juli: 51,4 (juni: 52,6)
 • ondernemersvertrouwen, juli: 95,7 (juni: 97,5)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, juli: 51,7 (juni: 52,7)
 • ondernemersvertrouwen, juli: 105,0 (juni: 106,3)
 • consumentenvertrouwen, jui: 101,9 (juni: 100,8)
 • producentenprijsindex, juni: -0,5%, 0,2% j.o.j. (mei: 0,7% j.o.j.)

NEDERLAND

 • consumptie, mei: 2,4% j.o.j. (april: 1,8% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, juli: +2,0 (juni: 0,0)
 • huizenprijs, juni: 0,4%, 6,9% j.o.j. (mei: 7,1% j.o.j.)


Agenda


​​
​29-07​Spanjedetailhandelsomzet
​​juni
​consumentenprijsindex​juli
30-07Verenigde Staten consumptiejuni
consumptieprijs​juni
consumentenvertrouwen(CB)​juli
Japan​​werkloosheid​juni
bijeenkomst Bank of Japan​
​Eurozoneindex ​economisch sentimentjuli​
​Duitslandconsumentenvertrouwen​​augustus
​​consumentenprijsindex​juli
Frankrijk​​bruto binnenlands product​tweede kwartaal​
​consumptie​juni
​Nederland​producentenvertrouwen​juli
​producentenprijsindex​juli
31-07Verenigde Staten loonkostentweede kwartaal
bijeenkomst Federal Reserve​
​Chinainkoopmanagersindex​juli​
​Eurozoneconsumentenprijsindex​juli
bruto binnenlands product​​tweede kwartaal
werkloosheid​​juni
Duitsland​​detailhandelsomzetjuni​
​werkgelegenheid​juni
Frankrijk​​consumentenprijsindex​juli
​Italië​consumentenprijsindex​juli
​​bruto binnenlands product​tweede kwartaal​
​Spanje​bruto binnenlands product​​tweede kwartaal
01-08​Verenigde Staten inkoopmanagersindex industrie
juli
​02-08​Verenigde Statenhandelsbalans
juni
industriële orders
​juni
werkgelegenheidjuli
​werkloosheid​juli
​uurlonenjuli​
​Eurozonedetailhandelsomzet​​juni
​producentenprijsindex​juni
​Italië​industriële productie​juni
detailhandelsomzet​​juni
               
 

*) herziening

Verwachtingen

De groei van de wereldeconomie loopt in de komende jaren naar verwachting wat terug. De Chinese economie groeit in 2019 en 2020 met ca. 6%. In 2018 nam het Chinese bbp nog met 6,6% toe. In de Verenigde Staten groeit de economie dit jaar met 2,5%, iets minder dan in 2018. In 2020 loopt de groei verder terug naar ca. 1,5%. De conjuncturele teruggang hangt vooral samen met de binnenlandse vraag. Het positieve effect van de belastingverlaging op de binnenlandse vraag neemt af. De banengroei vlakt af, mede door een lagere investeringsgroei. De inflatie daalt dit jaar licht naar 1,7%. In 2020 loopt de geldontwaarding weer wat op naar 1,9%.  

De economische groei in de eurozone vlakt de komende jaren af. In 2019 wordt een groei van bedrijvigheid van 1,1% voorzien tegen 1,8% in 2018. In 2020 wordt een economische groei van eveneens 1,1% voorzien. De afname van de groei is vooral het gevolg van een minder gunstige ontwikkeling van de buitenlandse vraag. De consumptiegroei neemt slechts licht af. De lonen stijgen, maar de banengroei neemt af. De inflatie daalt van 1,7% in 2018 naar 1,5% dit jaar. In 2020 gaan we eveneens uit van een geldontwaarding van 1,5%. De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 2,7% in 2018 naar 1,8% in 2019 en 1,6% in 2020. De inflatie loopt onder invloed van indirecte belastingverhogingen (BTW, energiebelasting) op van 1,6% naar 2,5% in 2019. In 2020 komt de inflatie naar verwachting uit op 1,8 %.

Economische groei 2017 2018 2019 ​2020
Verenigde Staten 2,22,92,51,5
China6,86,66,0​6,0
Japan1,90,81,0​0,5

Eurozone

2,4

1,8

1,1

1,1

Duitsland2,21,40,81,2
Frankrijk2,21,61,2​1,3
Italië1,60,80,20,6
Spanje3,02,62,3​1,9
Nederland 2,92,71,8​1,6
           
Inflatie *) 2017 2018 2019 ​2020
Verenigde Staten 1,72,01,7​1,9
China1,62,03,0​2,4
Japan0,51,00,81,3
Eurozone1,51,71,51,5
Duitsland1,71,91,81,7
Frankrijk1,22,11,31,7
Italië1,31,20,70,9
Spanje2,01,81,61,5
Nederland 1,31,62,51,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De lange rentetarieven lopen een fractie op en blijven daardoor op een zeer laag niveau.

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.