ECB gaat beleid evalueren

De ECB liet het monetaire beleid afgelopen donderdag zoals verwacht onveranderd.

President Lagarde kondigde aan dat de ECB-raad heeft besloten om de monetaire beleidsstrategie te evalueren. Aanleiding voor de evaluatie is volgens het persbericht van de centrale bank dat de eurozone en de wereldeconomie structurele veranderingen hebben ondergaan. Door een afnemende economische groei en de erfenis van de financiële crisis zijn de rentetarieven sterk gedaald, waardoor de centrale banken minder mogelijkheden hebben om een economische recessie via conventionele maatregelen te bestrijden. Bovendien is de beleidsomgeving veranderd als gevolg van ontwikkelingen als klimaatverandering, digitalisering en globalisering. De ECB verwacht dat de evaluatie aan het einde van dit jaar is afgerond. In de markt wordt verwacht dat de ECB de inflatiedoelstelling zal aanpassen. De centrale bank zal een inflatie van 2% nastreven in plaats van de minder duidelijke doelstelling van  "dichtbij maar iets beneden 2%". De gevolgen van deze aanpassing voor het monetaire beleid zijn waarschijnlijk beperkt.

Lagarde verklaarde in de persconferentie na het rentebesluit dat recente economische cijfers in lijn zijn met de door de bank verwachte, gematigde economische ontwikkeling. De inflatieverwachtingen blijven zwak, al zijn er wel enige tekenen van een stijging van de onderliggende inflatie. De risico's ten aanzien van de economische ontwikkeling als gevolg van geopolitieke factoren, toenemend protectionisme en de situatie in opkomende landen zijn wat afgenomen. In de markt overheerste de afgelopen week de zorgen over een verdere verspreiding van het coronavirus dat het eerst opdook in de Chinese stad Wuhan. De lange rentetarieven daalden daardoor in de Verenigde Staten en Europa.

Standen peR 24 Januari 2020 
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 1,80 (1,84)1,70 (1,82)
Eurozone
-0,39 (-0,39)

0,04 (0,15)

​Duitsland
-0,31 (-0,23)
Frankrijk -0,07 (0,04)
Italië 1,23 (1,38)
Spanje 0,35 (0,46)
​Nederland

​-0,24 (-0,13)​Eurokoers USD 1,104 (1,111)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Inkoopmanagersindex

 

 

Economisch nieuws 

 

VERENIGDE STATEN

 • verkochte bestaande woningen, december: 5,540 miljoen, 10,8% j.o.j. (november: 2,7% j.o.j.)
 • index van leading indicators, december: 111,2, -0,3 (november: 0,1)

JAPAN

 • consumentenprijsindex, december: 0,0%, 0,8% j.o.j. (november: 0,5% j.o.j.)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, januari: 50,9 (december: 50,6)
 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 46,3 (december: 46,9)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, januari: 52,8 (december: 51,9)
 • begrotingssaldo, derde kwartaal 2019: EUR -82 miljoen, 0,7% bbp (tweede kwartaal: 0,7% bbp)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, januari: 51,1 (december: 50,2) 
 • producentenprijsindex, december: 0,1%, -0,2% j.o.j. (november: -0,7% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, januari: 51,5 (december: 52,0)
 • ondernemersvertrouwen, januari: 104,5 (december: 105,0)

NEDERLAND

 • huizenprijs, december: 0,0%, 6,5% j.o.j. (november: 5,8% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, januari: -3,0 (december: -2,0)
 • consumptie, november: 1,3% j.o.j. (oktober: 1,7% j.o.j.)

 

Agenda

​27-01Duitslandondernemersvertrouwen
​januari
28-01​Verenigde Staten consumentenvertrouwen(CB)
januari
orders duurzame goederen ​​december
​29-01Verenigde Staten bijeenkomst Federal Reserve
​Eurozonegeldhoeveelheid(M3)december
​Duitslandconsumentenvertrouwen februari
​Frankrijkconsumentenvertrouwen ​januari
​Spanjedetailhandelsomzet​december​
30-01​Verenigde Staten bruto binnenlands product4e kwartaal
​Eurozonewerkloosheid ​​december
​index economisch sentiment​januari
​Duitslandwerkgelegenheiddecember
detailhandelsomzet​december
​consumentenprijsindex​januari
​Nederland ​producentenvertrouwen​januari
​producentenprijsindexdecember​
​31-01​Verenigde Staten consumentenvertrouwen(UvM)januari *)
consumptie​december
loonkosten 4e kwartaal
Japan​werkloosheid​december​
​Eurozoneconsumentenprijsindex​​januari
​bruto binnenlands product​​4e kwartaal
​Frankrijk​bruto binnenlands product4e kwartaal
​​consumentenprijsindex​januari
producentenprijsindex​​december
​consumptiedecember​
​Italiebruto binnenlands product​​4e kwartaal
​Spanje​consumentenprijsindexjanuari​
​bruto binnenlands product​4e kwartaal

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie ontwikkelt zich in de komende jaren gematigd. In de Verenigde Staten groeit de economie dit jaar met ongeveer 1,8%. In 2019 bedroeg de groei van de bedrijvigheid 2,3%. De afvlakking van de conjunctuur hangt samen met de binnenlandse vraag. De werkgelegenheid neemt mede door een lagere investeringsgroei minder sterk toe dan vorig jaar. De inflatie loopt wat op, nl. van 1,4% naar 1,9%. De Chinese economie groeit dit jaar naar verwachting met 5,7%. Dat is iets minder dan de groei van 6,1% die in 2019 werd gerealiseerd.

In de eurozone blijft de economische groei gematigd. In 2020 neemt het bbp toe met ca. 1,1% tegen 1,2% in het afgelopen jaar. De gematigde groei is vooral te danken aan de binnenlandse vraag. De consumptie neemt gestaag toe. De loonstijging trekt wat aan bij een lagere groei van de werk-gelegenheid. De inflatie blijft in 2020 in de landen van het eurogebied vrijwel stabiel op 1,3%. De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 1,6% in 2019 naar 1,3% in 2020. De inflatie komt in 2020 uit op ca. 1,6%. In 2019 kwam de inflatie vooral door indirecte belastingverhogingen nog uit op 2,7%.

Economische groei 2017 2018 2019 ​2020
Verenigde Staten 2,22,92,31,8
China6,86,66,15,7
Japan1,90,81,0​0,5

Eurozone

2,4

1,8

1,2

1,1

Duitsland2,51,50,61,0
Frankrijk2,21,61,3​1,1
Italië1,60,80,20,4
Spanje3,02,62,0​1,6
Nederland 2,92,61,6​1,3
           
Inflatie *) 2017 2018 2019 ​2020
Verenigde Staten 1,72,01,4​1,9
China1,62,02,9​3,0
Japan0,51,00,51,1
Eurozone1,51,71,21,3
Duitsland1,71,91,41,4
Frankrijk1,22,11,31,4
Italië1,31,20,60,7
Spanje2,01,80,81,5
Nederland 1,31,62,71,6

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. Het depositotarief zal naar verwachting worden verlaagd van -0,5% naar -0,6%. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,39

-0,40

-0,50

Staat 10 jaar-0,24 -0,12 -0,20

YIELDCURVE


 

 

 

 

 

 

 

 

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.