Enorm steunpakket VS

Het Amerikaanse Congres is akkoord gegaan met een omvangrijk steunpakket voor de economie.

Het pakket bestaat uit leningen aan bedrijven, garanties op leningen, garanties ten behoeve van leenfaciliteiten van de Fed, een tijdelijke verhoging van werkloosheidsuitkeringen en eenmalige uitkeringen aan huishoudens. Met de maatregelen is een bedrag van ca. USD 2.000 miljard gemoeid, ofwel ruim 10 % van het bbp. De budgettaire maatregelen zijn hard nodig. De Amerikaanse economie bevindt zich mogelijk nu al in een recessie. Afgelopen donderdag vroegen ca. 3,3 miljoen personen een werkloosheidsuitkering aan. Dat komt neer op 2% van de beroepsbevolking en is verreweg het hoogste aantal sinds deze data worden bijgehouden.

De economie van de eurozone verkeert waarschijnlijk eveneens in een recessie. De inkoopmanagerssurvey's van maart duiden op een sterke terugval van de bedrijvigheid. Aangezien de enquête werd gehouden op het moment dat de beperkende maatregelen in veel landen werden ingevoerd, zullen de survey's van april een verdere verslechtering van het ondernemersklimaat laten zien.

Standen per 27 maart 2020


3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 1,45 (1,20) 0,72 (0,92)
Eurozone

-0,35 (-0,37)

0,01 (0,06)

Duitsland
-0,44 (-0,28)
Frankrijk -0,06 (0,11)
Italië  1,32 (1,61)
Spanje  0,54 (0,73)
Nederland

-0,28 (-0,13)Eurokoers USD 1,098(1,071)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Verenigde Staten

   

Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • orders duurzame goederen, februari: 1,2%, -0,1% j.o.j. (januari: -3,7% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,5%, 2,3% j.o.j.(niet herzien)
 • consumentenvertrouwen(UvM), maart: 89,1 (herzien van 95,9, februari: 101,0)
 • consumptie, februari: 0,1%, 3,0% j.o.j. (januari: 2,8% j.o.j.)
 • consumptieprijs, februari: 0,1%, 1,8% j.o.j. (januari: 1,8% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex, maart: 35,8 (februari: 47,0)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, maart: 31,4 (februari: 51,6); industrie 44,8(49,2), dienstensector 28,4(52,6)
 • consumentenvertrouwen, maart: -11,6 (februari: -6,6)
 • geldhoeveelheid(M3), februari: 5,2% j.o.j. (januari: 5,2% j.o.j.)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, maart: 37,2 (februari: 50,7); industrie 45,7(48,0), dienstensector 34,5 (52,5)
 • consumentenvertrouwen, april: +2,7 (maart: +8,3)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, maart: 30,2(52,0); industrie 42,9(49,8), dienstensector 29,0(52,5)
 • ondernemersvertrouwen, maart: 94,7(februari: 105,0)
 • consumentenvertrouwen, maart: 103,2 (februari: 104,4)
 • begrotingssaldo, 2019: EUR -72,8 miljard, -3,0% bbp (2018: -2,3% bbp)
 • bruto overheidsschuld, 2019: 2.171 miljard, 98,9% bbp (2018: 2.109 miljard, 98,4% bbp)

NEDERLAND

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,4%, 1,6%(herzien van 0,4%, 1,5% j.o.j.)
 • begrotingssaldo, vierde kwartaal: EUR 14,0 miljard, 1,7% bbp (derde kwartaal: EUR 10,5 miljard, 1,3% bbp)
 • bruto overheidsschuld, vierde kwartaal: EUR 394,6 miljard, 48,6% bbp (derde kwartaal: EUR 394,9 miljard, 49,2% bbp)

Agenda

30-03
Eurozone index economisch sentiment
maart
Spanje detailhandelsomzet februari
Nederland producentenvertrouwen maart
31-03 Verenigde Staten consumentenvertrouwen(CB) maart
China inkoopmanagersindex maart
Japan werkloosheid februari
Eurozone consumentenprijsindex maart
Duitsland werkgelegenheid februari
Frankrijk consumptie februari
01-04 Verenigde Staten inkoopmanagersindex industrie maart
bouwuitgaven februari

Eurozone werkloosheid
februari
Duitsland detailhandelsomzet februari

02-04

Verenigde Staten handelsbalans februari
industriële orders februari

 

Eurozone producentenprijsindex
februari
03-04 Verenigde Staten werkgelegenheid maart
werkloosheid maart
uurlonen maart
inkoopmanagersindex dienstensector maart
Japan inkoopmanagersindex maart *)

Eurozone detailhandelsomzet
februari
inkoopmanagersindex maart *)
Italie inkoopmanagersindex maart
Spanje inkoopmanagersindex maart

industriele productie februari

*) herziening

 

Verwachtingen

De wereldeconomie ontwikkelt zich in de komende jaren gematigd. In de Verenigde Staten groeit de economie dit jaar met ongeveer 1,6%. In 2019 bedroeg de groei van de bedrijvigheid 2,3%. De afvlakking van de conjunctuur hangt samen met de binnenlandse vraag. De werkgelegenheid neemt mede door een lagere investeringsgroei minder sterk toe dan vorig jaar. De inflatie loopt wat op, namelijk van 1,4% naar 1,7%. De Chinese economie groeit dit jaar als gevolg van de uitbraak van het coronavirus naar verwachting beduidend minder hard. We verwachten een toename van het bbp met ca. 5,0%. Dat is duidelijk minder dan de groei van 6,2% in 2019. De inflatie loopt als gevolg van hogere voedselprijzen verder op naar ongeveer 3,5%.

In de eurozone blijft de economische groei gematigd. In 2020 neemt het bbp toe met ca. 0,5% tegen 1,2% in het afgelopen jaar. De gematigde groei is vooral te danken aan de binnenlandse vraag. De consumptie neemt gestaag toe. De loonstijging trekt wat aan bij een lagere groei van de werkgelegenheid. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar 0,7% dit jaar. In Nederland loopt de economische groei terug van 1,8% in 2019 naar 1,0% in 2020. De inflatie blijft dit jaar beperkt tot 1,0%. In 2019 kwam de inflatie vooral door indirecte belastingverhogingen nog uit op 2,7%.

Economische groei 2018 2019 2020 2021
Verenigde Staten 2,9 2,3 1,6 1,8
China
6,8 6,2 5,0 5,5
Japan
0,3 0,7 0,0 0,9

Eurozone

1,9

1,2

0,5

1,3

Duitsland 1,5 0,6 0,3 1,3
Frankrijk 1,7 1,3 0,6 1,3
Italië 0,8 0,3 -1,5 0,9
Spanje 2,4 2,0 1,1 1,4
Nederland 2,6 1,8(1,7) 1,0 1,4
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 2021
Verenigde Staten 2,1 1,4 1,7 2,0
China 2,1 2,9 3,5 2,5
Japan 1,0 0,5 0,6 0,7
Eurozone 1,8 1,2 0,7 1,4
Duitsland 1,9 1,4 0,7 1,6
Frankrijk 2,1 1,3 0,9 1,6
Italië 1,2 0,6 -0,5 0,8
Spanje 1,7 0,8 1,0 1,4
Nederland 1,6 2,7 1,0 2,0

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. Het depositotarief zal mogelijk nog worden verlaagd van -0,5% naar -0,6%. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaarforward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,35

-0,43

-0,50

Staat 10 jaar -0,28  -0,19 -0,30

Yieldcurve

 


 

 

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.