Herstel industrie zet door

De industriële productie in juni verder gestegen in de eurolanden.
Vooral in Spanje steeg de productie sterk, nl. met ruim 14%. In Nederland steeg de productie met slechts 0,2%. Jaar-op-jaar daalde de productie in ons land echter minder sterk (4,4%) dan in andere eurolanden. Zo lag de Duitse productie in juni nog 14% lager dan een jaar geleden. De inkoopmanagerssurvey's duiden op een lichte groei van de bedrijvigheid in de industrie in de komende maanden. Voortzetting van het herstel blijft echter onzeker, aangezien de pandemie in de wereld nog lang niet is bedwongen. In Europa neemt het aantal besmettingen in sommige regio's toe, waardoor lokale autoriteiten genoodzaakt zijn om opnieuw beperkende maatregelen te nemen.
 
Standen op 7 augustus 2020

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 0,25 (0,25) 0,57 (0,55)
Eurozone

-0,48 (-0,46)

-0,23 (-0,23)

Duitsland   -0,56 (-0,57)
Frankrijk   -0,22 (-0,21)
Italië    0,98 (1,07)
Spanje    0,27 (0,32)
Nederland -0,39 (-0,41)
Eurokoers USD 1,182(1,185)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

 

Grafiek

Eurozone

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, juli: 54,2 (juni: 52,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juli: 58,1 (juni: 57,1)
 • bouwuitgaven, juni: -0,7%, 0,1% j.o.j. (mei: 0,9% j.o.j.)
 • industriële orders, juni: 6,2%, -10,6% j.o.j. (mei: -16,1% j.o.j.)
 • handelsbalans, juni: USD -50,7 miljard (mei: USD -54,8 miljard)
 • uitvoer, juni: -24,4% j.o.j. (mei: -32,0% j.o.j.)
 • invoer, juni: -19,9% j.o.j. (mei: -24,5% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, juli: 1.763 miljoen, -7,5% j.o.j. (juni: 4.791 miljoen, -8,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, juli: 10,2% (juni: 11,1%)
 • uurlonen, juli: 0,2%, 4,8% j.o.j. (juni: 4,9% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex, juli: 44,9 (herzien van 43,9, juni: 40,8)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, juli: 54,9 (herzien van 55,1, juni: 48,5)
 • detailhandelsomzet, juni: 5,7%, 1,3% j.o.j. (mei: 20,3%, -3,1% j.o.j., herzien van 17,8%, -5,1% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, juni: 0,7%, -3,7% j.o.j. (mei: -5,0% j.o.j.)

DUITSLAND

 • industriële orders, juni: 27,9%, -11,3% j.o.j. (mei: -29,3% j.o.j.)
 • industriële productie, juni: 10,8%, -14,1% j.o.j. (mei: -23,2% j.o.j.)
 • uitvoer, juni: -14,6% j.o.j. (mei: -25,5% j.o.j.)
 • invoer, juni: -13,4% j.o.j. (mei: -18,6% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, juni: EUR 14,5 miljard (mei: EUR 7,5 miljard)

FRANKRIJK

 • industriële productie, juni: 12,7%, -11,7% j.o.j. (mei: -23,4% j.o.j.)
 • werkgelegenheid private sector(excl. agrarische sector), tweede kwartaal: -119.400, -2,5% j.o.j. (eerste kwartaal: -497.400, -1,6% j.o.j.)
 • uitvoer, juni: -22,6% j.o.j. (mei: -37,3% j.o.j.)
 • invoer, juni: -14,9% j.o.j. (mei: -27,4% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, juni: EUR -8,0 miljard (mei: EUR -7,1 miljard)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex, juli: 52,5 (juni: 47,6)
 • industriële productie, juni: 8,2%, -13,7% j.o.j. (mei: -20,5% j.o.j.)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex, juli: 52,8 (juni: 49,7)
 • industriële productie, juni: 14,0%, -14,0% j.o.j. (mei; -24,7% j.o.j.)

NEDERLAND

 • industriële productie, juni: 0,2%, -4,4% j.o.j. (mei: -12,0% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, juli: 0,9%, 1,6% j.o.j. (juni: 1,7% j.o.j.)

Agenda


10-08 - -  
11-08 Verenigde Staten producentenprijsindex juli
12-08 Verenigde Staten consumentenprijsindex juli
Eurozone industriële productie juni
13-08 Nederland ondernemersvertrouwen 3e kwartaal
14-08 Verenigde Staten industriële productie juli
detailhandelsomzet juli
Eurozone handelsbalans juni
bruto binnenlands product 2e kwartaal *)
Nederland bruto binnenlands product 2e kwartaal
handelsbalans juni

*) herziening

 

Verwachtingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. De wereldeconomie zal in 2020 met ca. 3,5% krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch herstel verwacht. Het mondiale bbp zou dan met ca. 4,75% toenemen. In de meeste westerse landen lijkt het virus onder controle gekomen. De overheden zijn overgegaan tot een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven evenwel in de meeste landen van kracht. De bedrijvigheid zal in de loop van het jaar aantrekken. Een volledig economisch herstel is echter pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven.

De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met ca. 5,7%. De daling van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een afname van de private consumptie en de investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een breed gedragen herstel van de economische groei naar rond 5% verwacht. De inflatie neemt mede als gevolg van lagere energieprijzen af van 1,4% in 2019 naar 0,5% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer op naar iets meer dan 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met ca. 7,2%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met ca. 4,6% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar -0,2% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 trekt de geldontwaarding weer wat aan naar 1,2%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 4,5%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp kan volgend jaar met 4,0% toenemen. De inflatie daalt vooral door het wegvallen van het prijsopdrijvend effect van de indirecte belastingverhogingen van 2,7% in 2019 naar 0,4% in 2020. In 2021 loopt de consumptieprijsstijging naar verwachting licht op naar 1,6%.

Economische groei 2018 2019 2020 2021
Verenigde Staten 2,9 2,3 -5,7 5,0
China 6,8 6,2 2,3 6,5
Japan 0,3 0,7 -5,0 3,0

Eurozone

1,9

1,2

-7,2

4,6

Duitsland 1,5 0,6 -4,5 4,4
Frankrijk 1,7 1,3 -8,1 4,9
Italië 0,8 0,3 -11,2 3,1
Spanje 2,4 2,0 -9,5 4,9
Nederland 2,4 1,7 -4,5 4,0
     
Inflatie *) 2018 2019 2020 2021
Verenigde Staten 2,1 1,4 0,5 2,3
China 2,1 2,9 2,5 2,0
Japan 1,0 0,5 0,0 1,0
Eurozone 1,8 1,2 -0,2 1,2
Duitsland 1,9 1,4 0,3 1,1
Frankrijk 2,1 1,3 0,0 1,1
Italië 1,2 0,6 -0,9 1,2
Spanje 1,7 0,8 -1,0 1,4
Nederland 1,6 2,7 0,4 1,6

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.

 

Actueel

Over een jaar

    forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,48

-0,48

-0,40

Staat 10 jaar -0,39  -0,33 -0,20

Yieldcurve

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.