Hoofdlijnen begroting 2021 bekend

Afgelopen week bereikte het kabinet overeenstemming over een aantal belangrijke punten uit de begroting over 2021.

Ondanks de hoge schade van de coronacrisis, die wordt geraamd op EUR 100 miljard, is er hier en daar wat ruimte voor lastenverlichting. Meest in het oog springend is echter het uitstel van de verlaging van het hoge tarief van de winstbelasting dat nu op 25% blijft staan. Het tarief van de lage schijf gaat wel omlaag en de schijf wordt verlengd, waarvan kleinere bedrijven profiteren. Grotere bedrijven die in Nederland geen belasting betalen worden aangepakt, door een beperking van de aftrekposten. Daar staat dan wel een verruiming van de investeringsaftrek tegenover. Het kabinet is verder van plan voor het investeringsfonds, waarvoor in eerste instantie EUR 50 miljard was ingeruimd, alvast EUR 20 miljard in te boeken voor de komende vijf jaar. Het fonds is bedoeld voor investeringen in innovatie en duurzaamheid, infrastructuur en kennisverbetering. Om de effecten van de coronacrisis te matigen bereikte het kabinet verder overeenstemming over een derde steunpakket met een duur van negen maanden.

 

Standen op 28 augustus 2020

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,24 (0,27) 0,74 (0,71)
Eurozone

-0,48 (-0,48)

-0,14 (-0,16)

Duitsland   -0,40 (-0,43)
Frankrijk   -0,11 (-0,13)
Italië    1,10 (1,05)
Spanje    0,37 (0,36)
Nederland -0,30 (-0,30)
Eurokoers USD 1,192(1,181)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

NederlandEconomisch nieuws

 

VERENIGDE STATEN

 • woningproductie, juli: 1,28 mln. (juni: 1,236 mln.)
 • index van leading indicators, juli: +1,4% (juni: +3,0%, herzien van + 2,0%)
 • verkochte bestaande woningen, juli: 5,86 mln., + 8,7% j.o.j. (juni 4,7 mln., -11,7% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen (Conference Board), augustus: 84,8 (juli: 91,7, herzien van 92,6)
 • orders duurzame goederen, juli: 11,2%, -5,0% j.o.j. (juni: -12,0% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, 2e kwartaal* -9,1% (herzien van -9,5%)
 • consumptie, juli: 1,9%, -2,8% j.o.j. (juni: -4,3% j.o.j.)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, augustus: 51,6; industrie 51,7; diensten 50,1 (juli: resp. 54,9; 51,1; 55,1)
DUITSLAND
 • producentenprijsindex, juli: 0,2%, -1,7% j.o.j. (juni: -1,8% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, augustus: 53,7 (juli: 55,3)
 • ondernemersvertrouwen, augustus: 92,6 (juli: 90,4)
 • consumentenvertrouwen, september: -1,8 (augustus: -0,2)

FRANKRIJK

 • bruto binnenlands product, 2e kwartaal*: -13,8%, -18,9% j.o.j. (gewijzigd van 19,0% j.o.j.)
 • consumptie, juli: 0,5%, 0,6% j.o.j. (juni 0,5% j.o.j., herzien van 1,3%)
 • inkoopmanagersindex, augustus: 51,7 (juli: 57,3)
 • consumentenvertrouwen, augustus: 94,5 (juli: 94,1)
 • ondernemersvertrouwen, augustus: 91,1 (juli: 84,3)

 

NEDERLAND

 • conumentenvertrouwen, augustus: -29,0 (juli: -26,0)
 • werkgelegenheid, juli: -49.000, -0,5% j.o.j. (juni: -52.000, -0,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, juli: +15.000, 4,5% (juni: +74.000, 4,3%)
 • huizenprijzen, juli: 0,9%, 7,4% j.o.j. (juni: 7,6% j.o.j.)
 • producentenvertrouwen, augustus: -5,4 (juli: -8,7)

JAPAN

 • bruto binnenlands product, 2e kwartaal: -7,8%, -9,9% j.o.j. (1e kwartaal: -1,8% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, augustus: 44,9 (juli: 44,9)
 • consumentenprijsindex, juli:0,1%, 0,3% j.o.j. (juni: 0,1% j.o.j.)

Agenda

 
31-08 Italië bruto binnenlands product 2e kwartaal
  consumentenprijzen augustus
  Nederland detailhandelsomzet juli
Duitsland consumentenprijzen augustus
01-09 Verenigde Staten ISM industrie augustus
Japan werkloosheid juli
Duitsland werkloosheid augustus
inkoopmanagersindex industrie
02-09 Duitsland detaihandelsomzet  
03-09 Verenigde Staten ISM diensten augustus
handelsbalans juli
  Eurozone ISM  augustus*
Italië ISM augustus
Spanje ISM augustus
04-09 Verenigde Staten werkgelegenheid augustus
werkloosheid augustus
  uurlonen augustus
   

*) herziening

 

Verwachtingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. De wereldeconomie zal in 2020 met ca. 3,5% krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch herstel verwacht. Het mondiale bbp zou dan met ca. 4,75% toenemen. In de meeste westerse landen lijkt het virus onder controle te zijn. De overheden zijn overgegaan tot een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven evenwel in de meeste landen van kracht. De bedrijvigheid zal in de loop van het jaar aantrekken. Een volledig economisch herstel is echter pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven.

De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met ca. 4,8%. De daling van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een afname van de private consumptie en de investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een gematigd herstel van de economische groei van 3,4 % verwacht. De inflatie neemt licht af van 1,4% in 2019 naar 1,3% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer op naar ruim 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met ca. 7,5%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met ca. 5,2% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar 0,4% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 loopt de geldontwaarding iets op naar 1,2%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 4,0%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp kan volgend jaar met 3,2% toenemen. De inflatie daalt vooral door het wegvallen van het prijsopdrijvend effect van de indirecte belastingverhogingen van 2,7% in 2019 naar 1,5% in 2020. In 2021 loopt de consumptieprijsstijging naar verwachting licht op naar 1,7%.

Economische groei 2018 2019 2020 2021
Verenigde Staten 2,9 2,3 -4,8(-5,7) 3,4(5,0)
China 6,8 6,2 2,3 6,5
Japan 0,3 0,7 -5,0 3,0

Eurozone

1,9

1,2

-7,5(-7,2)

5,2(4,6)

Duitsland 1,5 0,6 -5,4(-4,5) 3,5(4,4)
Frankrijk 1,7 1,3 -8,1 7,3(4,9)
Italië 0,8 0,3 -9,2(-11,2) 4,8(3,1)
Spanje 2,4 2,0 -11,0(-9,5) 6,3(4,9)
Nederland 2,4 1,7 -4,0(4,5) 3,2(4,0)
     
Inflatie *) 2018 2019 2020 2021
Verenigde Staten 2,1 1,4 1,3(0,5) 2,1(2,3)
China 2,1 2,9 2,5 2,0
Japan 1,0 0,5 0,2(0,0) 1,0
Eurozone 1,8 1,2 0,4(-0,2) 1,2
Duitsland 1,9 1,4 0,5(0,3) 1,3(1,1)
Frankrijk 2,1 1,3 0,5(0,0) 1,0(1,1)
Italië 1,2 0,6 0,2(-0,9) 1,2
Spanje 1,7 0,8 -0,5(-1,0) 0,8(1,4)
Nederland 1,6 2,7 1,5(0,4) 1,7(1,6)

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.

 

Actueel

Over een jaar

    forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,48

-0,48

-0,40

Staat 10 jaar -0,30  -0,21 -0,30(-0,20)

Yieldcurve

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.